Išrinkti nauji prokurorų profesinės sąjungos atstovai

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
 • Jūs klausiate, „Kataliko balsas“ atsako

  8810025037892806828912e3704a75a18e2cabee

  Kam reikalinga išpažintis?

  Šis klausimas yra labai tinkamas pradedant Advento laikotarpį, tačiau jis tampa dar aktualesniu, nes jau gruodžio 8 dieną prasidės ir jubiliejiniai Gailestingumo metai. Keliaujant kartu su Dievu – visi tai gerai žinome iš savo patirties – kartais suklumpame, nusidedame, padarome kažką, kas įskaudina Dievą, artimą ar Bažnyčią. Nuodėme mes nusisukame nuo Dievo. Bet Jis, besąlygiškai mus mylėdamas, duoda visokių priemonių ir teikia pagalbą, kad galėtume atsikelti ir judėti pirmyn, netgi dar labiau sustiprėję.

  Štai tokios progos ir yra įvairūs liturginiai laikotarpiai (Adventas ar Gavėnia) ar šventės (pavyzdžiui, jubiliejiniai metai), kai Dievas per savo Bažnyčią mums ne tik primena apie gailestingumą, bet ir kviečia jį priimti. Tad labai suprantama, kad prasidėjus šiems laikotarpiams mes dar ir dar kartą klausiame, kas yra išpažintis, kam ji reikalinga, ką ji mums duoda. Nors iš tiesų, išpažintis nėra skirta tik šventėms ar ypatingiems metams – tai sakramentas, kurį tikintysis gali priimti taip dažnai, kaip jam reikia.

  Kaip tik išpažintis (arba Susitaikymo, Atgailos sakramentas) ir yra tas įrankis, per kurį Dievas pasirinko mums atleisti nuodėmes, atitaisyti skriaudą bei padėti mums keistis. Išpažintis yra konkretus, asmeniškas žmogaus ir Dievo susitikimas, kuriame žmogus atsiprašo už savo suklydimus ir nuodėmes, o Dievas atleidžia ir suteikia malones, kurių dėka mes galime keistis, tapti dar geresniais. Kaip lietuviškame YOUCAT (Katekizmas jaunimui) rašoma: „Nėra gražesnio paaiškinimo, kas vyksta per Atgailos sakramentą, nei Jėzaus palyginimas apie gailestingąjį tėvą: mes klystame, painiojamės, žlungame, tačiau mūsų Tėvas laukia mūsų su dideliu, begaliniu ilgesiu.“ (227 psl.)

  Kodėl nuodėmes reikia išpažinti kunigui?

  Iš tiesų, galima galvoti, kad užtenka tiesiog atsiprašyti Dievo asmeniškai. Juk Jis žino mūsų širdis, žino kaip mes gailimės. Kodėl to nepakanka? Kodėl reikia nueiti pas kunigą ir pasakyti nuodėmes?

  Na, pirmiausia, to norėjo pats Jėzus. Apaštalams Jis sakė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos, o kam sulaikysite – sulaikytos“ (Jono 20, 22–23). Kunigai (apaštalų įpėdiniai) iš paties Jėzaus gavo tarnystę patarnauti kitiems taip, kaip jis pats patarnavo, kai pas Jėzų ateidavo nusidėjėliai, o jis jiems atleisdavo nuodėmes, kviesdavo pakeisti savo gyvenimą ir daugiau nenusidėti (pvz.: Luko 7, 44–50).

  Tik nereikėtų tokio Dievo noro suprasti kaip užgaidos - neva jis sugalvojo, be jokios priežasties, mums primesti kažkokią taisyklę. Dievas mus pažįsta. Jis žino, kaip mums reikia konkrečių ženklų, tam tikra prasme, įrodymų, kurių dėka būtume tikri, jog Dievas tikrai atleidžia. Kaip tik toks „įrodymas“ yra išpažintis ir per išpažintį pasakyti kunigo žodžiai: „Tavo nuodėmės atleistos, eik ramybėje.“ Kaip ir kiekvienas sakramentas, taip ir Išpažintis yra regimas ženklas, kad Dievas veikia žmogaus gyvenime per Bažnyčią, per kitus žmones.

  Kita priežastis, kodėl aš džiaugiuosi, jog yra išpažintis – tai mano pačios polinkis save teisinti, slėpti savo netobulumus, nepastebėti klaidų. Kunigas man padeda save pamatyti tarsi iš šalies, padeda nenuslėpti, o sąžiningai pažvelgti į savo vidų, savo pasirinkimus ir veiksmus bei juos įvertinti nesislepiant ir neteisinant savęs. Dar daugiau, iš kunigo aš galiu gauti patarimų, ką daryti, kad nebekartočiau tų nuodėmių, o galėčiau ugdyti dorybes.

  Kad išpažintis nebūtų tik formalus veiksmas, bet tikrai duotų naudos ir mus ugdytų, mano galva, išpažinčiai reikėtų pasiruošti. Čia ir vėl Bažnyčia ateina į pagalbą. Yra daugybė priemonių ir patarimų, kaip geriau atlikti taip vadinamą sąžinės sąskaitą.

  Pastaruoju metu man labai padeda nedidelė, lietuvių kalba išleista Franciscko Luna Luca de Tena knygutė „Atgailos sakramentas“. Joje galima rasti dar platesnį paaiškinimą apie išpažintį, taip pat ir daug gerų patarimų, kaip jai gerai pasiruošti. Siūlau nepabijoti ir senų (ar naujų) maldaknygių. Tiesa, ypač senosiose maldaknygėse būdas, kokiu yra suformuluoti klausimai, gali gąsdinti ar skambėti nemaloniai, bet žvelkit į tai kaip į priemonę, tam tikrus kelio ženklus, kurie padėtų susigaudyti, kuria kryptimi judėti. Na ir žinoma, šiandien įvairių užuominų apie pasiruošimą išpažinčiai galima rasti internete. Galite patikrinti savo parapijos tinklaraštį, arba štai, šiek tiek panaršiusi, keletą radau ir aš: Vilniaus arkikatedros bazilika ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.

  Paprastai, kunigai išpažinties klauso prieš, po, o kartais ir per Šventąsias Mišias. Dabar beveik visų vyskupijų tinklaraščiuose galima rasti laikus, kada konkrečiose bažnyčiose yra aukojamos Šventos Mišios, o kai kur nurodomas ir laikas, kada kunigai klauso išpažinčių. Tokios informacijos paieškoti galite ir bažnyčių skelbimų lentoje ar paklausti zakristijoje budinčių žmonių.

  Jei kartais atėję į bažnyčią nerandate klausykloje kunigo, raginu išdrįsti jį susirasti (gal nuėjo į zakristiją arba, gal galite rasti jo telefono numeri) ir susitarti dėl šv. Išpažinties laiko. Grįžtant prie ypatingų liturginių laikotarpių, taip pat galite pasinaudoti proga ir atlikti šv. Išpažintį per įvairius Advento renginius, susitaikymo pamaldas ar rekolekcijas.

  Tiek ruošiantis, tiek einant šv. Išpažinties, svarbiausia prisiminti, kad Atgailos sakramentu pats Dievas per Bažnyčią pas mus ateina, susitinka mus, mums atleidžia ir mus sutvirtina. Išpintis nėra teismas, o jei ir yra, tai, kaip šventasis Josemaria Escriva sakė, yra teismas, kuriame prisipažinusiam yra visada dovanojama (Kelias, 309).

  Palaiminto Advento!

  Toma

   

   

  www.katalikobalsas.lt • Visi Serafiškojo ordino šventieji

  Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. Jos metu prisimenami trijų šv. Pranciškaus įsteigtų, Mažesniųjų brolių, šv. Klaros neturtėlių seserų ir Trečiojo, Pasauliečių pranciškonų, ordinų šventieji ir palaimintieji. Visi šie vyrai ir moterys, vienuoliai ar pasauliečiai, buvo įkvėpti ir patraukti šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžio. Šventei pasirinkta diena, kada popiežius Honorijus III 1223 m. lapkričio 29 dieną patvirtino šv. Pranciškaus Mažesniesiems broliams surašytą Regulą. Šią dieną minime šimtus šventųjų, kurių visų neįmanoma išskirti liturginiame metų kalendoriuje.

  Serafimas yra laikomas aukščiausiojo rango angeliška būtybe, kurios pagrindinė pareiga yra mylėti Dievą. Serafimas ir jo sparnai yra Pranciškoniškojo ordino simbolis, dėl to jis dažnai vadinamas Serafiškuoju ordinu. Kartais žodžiai pranciškoniškasis ir serafiškasis vartojami kaip sinonimai.

  Artėjant Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventei, šv. Pranciškus ant Lavernos kalno meldėsi tokiais žodžiais: „Viešpatie, Jėzau Kristau, maldauju suteikti man dvi malones iki numirsiu. Pirmoji, kad patirčiau savo sieloje ir kūne, kiek tai įmanoma, tą skausmą, kurį tu, mieliausiasis Jėzau, iškentėjai savo kančioje. Ir antroji malonė, kad, kiek tai yra įmanoma, savo širdimi pajusčiau tą begalinę meilę, kuria tu, Dievo Sūnau, mus mylėjai, kad noriai tiek kentėjai už mus, nusidėjėlius“.

  Viešpats išklausė šv. Pranciškaus maldą ir pasirodė jam Serafimo, šešiasparnio meilės angelo pavidalu. Jam klūpint ištiktam ekstazės, Kristus įspaudė savo Kryžiaus žaizdas į šv. Pranciškaus kūną. Jo rankose ir pėdose pasirodė vinių formos žymės, o kairiajame šone – kraujuojanti ieties dūrio žaizda. Šv. Pranciškus buvo paženklintas Kristaus meilės ženklais – stigmomis. • Nėštumo psichologija: 5 svarbios užduotys belaukiant kūdikio

  fcc81715d77093752ba881fdcfdfb54d107d7eb2

  Nėštumas – ypatingas laikas kiekvienos mamos gyvenime. Daugeliui jis teikia džiaugsmą ir leidžia jaustis nepaprastoms, juk jo metu mama kuria naują gyvybę. Tai stebuklas, kuris kartu atneša ir didžiulę atsakomybę. Mamos tampa atsakingos ne tik už savo, bet ir už mažylio laimę. Ne veltui naujo žmogaus atėjimui pasiruošti gamta duoda 9 mėnesius. Kiekviena mama turėtų žinoti, kokioms svarbioms užduotims reiktų skirti dėmesio, belaukiant savo mažylio gimimo.

  1 užduotis: atrasti geresnį ryšį su savo kūnu ir išmokti girdėti, kokią žinutę jis nori perduoti. Nėštumas ir gimdymas visų pirma yra kūniškas patyrimas. Dėl šios priežasties geras ryšys su savo kūnu ir gebėjimas skaityti jo siunčiamus signalus yra labai svarbūs norint tiek sėkmingai išgyventi 9 mėnesius kartu su augančiu mažyliu, tiek siekiant padėti mažyliui sklandžiai gimti. Yra nustatyta, kad mažiausiai gimdymo komplikacijų išgyvena tos mamos, kurios klausydamos savo kūno geba pasirinkti tinkamas pozas ir tinkamus judesius tiek sąrėmių, tiek gimdymo metu. Tos pozos ir judesiai gali būti labai individualūs ir skirtis priklausomai nuo situacijos. Taigi, besilaukiančioms mamoms svarbu išmokti gerai jausti savo kūną „čia ir dabar“. Tai padeda geriau suprasti savo ir mažylio tikruosius poreikius bei nedelsiant pasirinkti priemones juos patenkinti.

  2 užduotis: sukurti stiprų psichologinį ryšį su savo mažyliu. Jau seniai žinoma, kad mamą ir dar negimusį kūdikį sieja ne tik fizinis, bet ir psichologinis ryšys. Kūdikiai dar gyvendami pilvelyje jaučia, ar yra laukiami, reaguoja į mamos išgyvenamas emocijas ir į mamos balsą. Dėl šios priežasties svarbu dažnai glostyti pilvuką, kalbėtis su kūdikiu, pasakyti jam, kad jis laukiamas ir mylimas. Daugeliui kūdikių taip pat patinka būti supamiems mamos įsčiose – tada jie jaučiasi saugūs. Dėl šios priežasties nėštumo metu rekomenduojama daug vaikščioti ar šokti. Besilaukiant kūdikio juda ne tik mama, iš tiesų yra judama kartu su mažyliu. Dėmesingas judėjimas kartu – vienas iš patyrimų, stiprinančių ryšį, kuriančių saugumo jausmą ir padedančių pasitikėti vienam kitu. Saugumo išgyvenimas ir žinojimas, kad gali pasitikėti savo mama, mažyliams padeda pasitikėti Pasauliu, padeda tvirtą pagrindą pasitikėjimui savimi ir kuria savosios vertės jausmą, kuris būtinas sėkmingam prisitaikymui gyventi tarp kitų žmonių. Taip pat svarbu žinoti, kad užmegzti ryšį su dar negimusiu mažyliu gali ir tėčiai. Ryšys bus tuo stipresnis, kuo dažniau tėtis glostys mamos pilvelį, bendraus su kūdikiu ir kuo saugiau ir ramiau mama jausis šalia tėčio.

  3 užduotis: atkreipti dėmesį į savo išgyvenamas emocijas ir jų neignoruoti. Nėštumo laikotarpiui išgyventi visą spektrą kartais labai intensyvių emocijų yra visiškai normalu dėl hormonų svyravimų. Vis dėlto neretai besilaukiančios mamos išgyvena jausmus, kurie yra tiesiogiai susiję su vaikelio laukimu ir gimimu. Besilaukianti mama gali jausti gimdymo baimę, taip pat baimę, kad nebus pakankamai gera mama ar nepakankamai mylės savo kūdikį, baimę dėl pasikeitusių santykių su vyru ir pan. Jei nėštumas neplanuotas ar sunkus, natūralu, kad gali kilti pyktis ir nusivylimas, o vėliau gali būti išgyvenamas kaltės jausmas dėl šių jausmų. Kaltė gali lydėti ir tuomet, jei besilaukianti mama galvoja, kad nesielgia kaip „ideali nėščioji“. Susiduriant su sunkumais gali būti gėda prisipažinti, kad kūdikio laukimas – toks stebuklingas laikotarpis – kelia ne tik malonių emocijų, ir besilaukiančios mamos dažnai vengia kalbėti su kitais apie savo sunkumus. Vis dėlto nėštumo metu svarbu atpažinti ir pripažinti visas kylančias emocijas. Dažniausiai jos kyla ne veltui, o suprasti, kodėl jos kyla ir kaip sau padėti yra daug lengviau, kai jas išreiški ir jomis pasidalini. Taigi, besilaukianti mama turėtų apmąstyti, su kuo ji gali kalbėtis apie savo jausmus. Tam taip pat gali būti naudingi užsiėmimai, kurie skirti nėščiosioms ir į kuriuos susirenka besilaukiančios mamos, kurios, tikėtina, išgyvena panašias emocijas. Gerokai palengvėti gali vien jau nuo žinojimo, kad panašiai jautiesi ne viena.

  4 užduotis: išmokti sumažinti įtampą ir stresą bei atsipalaiduoti. Nėštumas ir gimdymas yra didžiulis pokytis mamos kūne ir gyvenime. Keičiasi išvaizda, gyvenimo ritmas, įpročiai, santykiai su aplinkiniais, vaidmenys, vidinė būsena. Mes esame taip sukurti, kad dideli pokyčiai kelia stresą, o būsimos mamos ramybė ir atsipalaidavimas svarbūs tiek jai, tiek mažyliui pilvelyje. Yra nustatyta, kad streso metu išsiskiria hormonai, kurie kenkia mamos sveikatai. Be to, streso metu mažylis ne taip gerai aprūpinamas maisto medžiagomis. Taigi, besilaukianti mama turi atrasti sau tinkamus būdus, kaip sumažinti įtampą ir stresą. Rekomenduojama išbandyti konkrečius įtampoms mažinimo metodus tokius kaip kvėpavimas, relaksacija ar meditacija. Šie metodai gali būti panaudoti tiek kasdienėse stresą keliančiose situacijose, tiek gimdymo metu. Yra žinoma, kad sėkmingas gimdymas yra glaudžiai susijęs su gebėjimu atsipalaiduoti. Taigi, mama, žinodama, kaip paleisti įtampą gali šias žinias pritaikyti sąrėmių metu ir tokiu būdu padėti mažyliui lengviau gimti.

  5 užduotis: pasiruošti pozityviai tėvystei. Tai, kokie tėvai esame, iš dalies priklauso nuo to, kaip su mumis elgėsi mūsų tėvai. Jei mūsų tėvams pavyko apglėbti mus šiluma, meile ir rūpesčiu, užtikrinti mūsų saugumą ir išmokyti mus pasitikėti savimi, tikėtina, kad ir mums tai bus lengva perduoti savo vaikams. Vis dėlto daugelio mūsų tėvai, gyvendami sudėtingu laikotarpiu ir neturėdami žinių, kaip auginti laimingus vaikus, padarė nemažai klaidų. Dėl šios priežasties būsimoms mamoms gali trūkti tiek meilės sau, tiek pasitikėjimo savimi, tiek saugumo jausmo. Neįsisąmoninus to, ko mums trūko iš savo tėvų, ir neužpildžius šio trūkumo, kyla grėsmė geram mamos ir vaiko ryšiui bei didėja tikimybė daryti tas pačias klaidas, kurias darė tėvai (pvz., būti nekantriais su savo vaikais, reikalauti iš jų besąlygiškos meilės, užkrauti atsakomybes, kurioms jie nėra pasiruošę, tokiomis kaip rūpinimasis jaunesniais broliais ar seserimis ir pan.). Svarbu suprasti, koks tėvų elgesys mums teikė laimės jausmą ir koks skaudino. Tik tokiu būdu galima išsilaisvinti iš užburto rato „kaip elgėsi su manimi, taip elgiuosi ir aš“ bei atrasti savo elgesio su vaikais strategijas, kurios teiktų pasitenkinimą būnant tėvais ir užtikrintų harmoningą mažylių augimą. • „Nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“

  5eb2939f0b1bd1cd4fcf708dc68736a6eb82c62f

  Dažnai, norėdami kitiems padėti, pamirštame savo ribotumą, kuris yra neatsiejamas nuo žmogiškumo. Išsigandę savo silpnumo, nenorėdami pripažinti, kad ko nors negebame, rizikuojame pradėti dangstytis po visagalio žmogaus įvaizdžiu. Kai leidžiame prašantiesiems pagalbos į mus žiūrėti kaip į galinčius suteikti išsigelbėjimą dievus, užuot buvę nuolankūs Dievo įrankiai, tada netgi tokios organizacijos kaip „Caritas“ gali tapti pragaru. Savo įžvalgomis apie silpnumo pripažinimo būtinybę, apie leidimą Dievui būti Dievu ir leistis Jo visagalybei reikštis mūsų silpnumuose, „Carito“ padalinių susibūrime dalijosi kunigas Kęstutis Dvareckas.

  Savo kalbėjimą norėčiau pradėti laiško Korintiečiams eilute: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“, kurią tenka pripažinti kaip tiesą, kuri nesugėdina, bet kaip tiesą, kuri išlaisvina ir padeda priimti pagalbą ir patirti Dievo pagalbą, patiems stengiantis pagelbėti.

  Kiek save pamenu, nuo labai mažų dienų nenorėjau būti silpnas. Atrodydavo, kad reikia prisišaukti Dievą kaip tokį, kuris padėtų tapti stipriam. Tada pasipylė nemažai religinių pastangų, tačiau jos buvo nukreiptos į tai, kaip išbristi iš savo silpnumo, kaip iš ligoto ir bijančio tapti labai galingiam. Drįsčiau sakyti, kad tai buvo ilgokas ir skausmingas kryžkelis tiek man, tiek tiems, kurie tuo metu buvo šalia. Ne tik šalia esantiems vaidindavau tokį, kokiu noriu būti, neleisdavau atrodyti sutrikusiam, nežinančiam, bet ir pats sau meluodavau.

  Dievui nereikia, kad mes taptume daug galinčiais, viską žinančiais antžmogiais. Dievas  kitaip nei mes patiriame, myli mus ne už kažką, bet myli nepaisant visko. Mano silpnumo pripažinimas bent jau sau padaro mane atvira žaizda, kuri verkiant šaukiasi Dievo, kur Dievas nustoja būti derybų patneris. Kartais galvojame, kad Dievas man skolingas, nes aš kurį laiką nedariau nesąmonių, nes aš kurį laiką laikausi jo nurodymų. Negaliu pasakyti, kad suprantu šią mintį iki galo. Kaip poezija, ši eilutė man labai patinka, kaip realybė – deja, mažiau. 

   Kas savanoriaujate „Carite“, žinote, kad kartais ateina žmonių, kurie prašo „būk mano Dievas, nes tu esi tas, kuris prisiima atsakomybę už mano gyvenimą ir mane išgelbsti“. Ir kartais, net labai gerais norais grindžiant, galima susikurti pragarą netgi „Carite“. Tad noriu pasidalinti keliais patarimais, kurie galbūt padės sutrumpinti tą laiką, kai švaistome jėgas imituodami gyvenimą užuot gyvendami, imituodami „Caritą“ užuot buvę „Caritu“, imituodam tikėjimą užuot nebijoję tikėti, nes neturime ką prarasti.

  Pirma ir pagrindinė sąlyga norint patirti Dievo veikiančios meilės vaisius –  būti savimi ir leisti Dievui apkabinti save, o ne nuosekliai kuriamą geriečio galinčiojo įvaizdį. Svarbu prisiminti, kad nei vienam iš mūsų nereikia pasikeisti, nereikia tapti kitokiais, kad Dievas pradėtų mus mylėti. Mums nereikia religinėmis praktikomis privilioti Dievo dėmesį. Tiesa, kurią švenčiame Bažnyčioje, yra ta, kad Dievas nepaleidžia mūsų iš akių ir kad Dievas puikiai žino mūsų silpnumus, kurie Jam nė kiek netrukdo mūsų mylėti. Tad svarbu yra pripažinti save ir ištarti: „Aš esu toks. Šiandien. Dėl įvairių priežasčių.“

  Manau, kad šiandien mus visus stipriai kamuoja Adomo ir Ievos kompleksas – nepaisant to, kad gero norime, esame nuogi ir karštligiškai ieškome, kuo pridengti savo gėdą, kuo prisidengti prieš Dievą, kuris klausia „Kur tu esi?“ Manau, kad piktajam pernelyg dažnai pavyksta šitą Dievo klausimą „Kur tu esi?“ įgarsinti kaip grasinimą, nors tai nėra joks grasinimas, tačiau mūsų, ieškančių Dievo meilės, klausimas, priminimas atsimerkti,  susivokti, kur atėjai gero norėdamas, neatstumti Dievo. Dievo žodžius esame kviečiami priimti ne kaip sąlygas, kurias išpildžius galima eiti Dievo keliais („aš esu čia, Dieve, su gerų darbų kraitele, dabar galime pasikalbėti“), bet priimti Dievo žodžius kaip gyvenimo žodžius.  Jėzus turi amžinojo gyvenimo žodžius, bet jie nėra sąlygos, kad Dievas pradėtų mus mylėti – tai kvietimas gydytis, sveikti iš kompleksų, neleidžiančių būti savimi, varančių mus į savęs neigimą, slėpimą po įvairiais įvaizdžiais. 

  Man šią tiesą atskleidė nelabai malonus konfliktas su kardiologe. Esu tipinis lietuvis, kuris eina pas geriausius gydytojus ir bando papulti tiesiai į jų kabinetą.  Radau kardiologę ir kelių, kaip pas ją pakliūti neužsiregistravus. Man nepatiko skaičiukai, kuriuos kaskart ji laikydavo rankose, ir jos žodžiai, kad situacija nesikeičia – ji  nuosekliai blogėja. Galvojau parodysiu tikrą pasitikėjimą Dievu ir sakau: „Daktare, gal nebevarkime. Bus kaip Dievas duos. Nevažinėsiu pas jus, jūs turiite kitų užsimėmių ir pacientų, kuriems galbūt galite padėti, o ir pats turiu rimtesnių užsiėmimų.“ Gerai, kad ji buvo nemandagi – leido sau būti savimi, parodyti susierzinimą sakydama: „Jūs galite lankytis pas mane visą gyvenimą, bet jūsų gyvenime niekas nepasikeis, nes jūs pats nieko nekeičiate, nedarote nieko, ką jums sakau.“  Iš tikrųjų tas konfliktas man padėjo pažinti mano santykį su Dievu, pas kurį einu kaip pas šią gydytoją, atnešdamas jam savo mėsas ir sakydamas: „Viešpatie, tai aš, o dabar Tavo eilė iš manęs kažką tokio padaryti.“ Ir į Jo žodžius aš nelabai įsiklausau, kaip ir į tos kardiologės žodžius, kuri ištisus metus pasakojo, ką gi man reikia daryti, o aš galvodavau, kad jai taip reikia – išsipasakoti, laukdamas, kada ji pradės ką nors daryti. Kai, kardiologei mane pagąsdinus, ilgesnį laiką pradėjau nerimauti, ryte jai skambinu ir klausiu: „O tai ką gi man vis dėlto reikia daryti?“ Man atrodė, kad ji iš manęs prašo per mažų dalykų. Man reikia normalaus, greito pagijimo.

  Tas pats su Viešpačiu – atrodo, kad jis manęs prašo per mažų dalykų. Turėjau tą patirtį, kad klausantis kardiologės ir stengiantis daryti, pamažėle situacija keitėsi. Tas pats su Dievu – pokyčiai mūsų gyvenime prasideda tada, kai iš Dievo klausytojų, vertintojų, tampame tais, kurie daro. Dievo žodžius priimti ne kaip sąlygas, kurias išpildžius mums priklauso teisėtas malonių atlygis, nes Dievas yra mums skolingas. Dievo žodžius turime priimti kaip gyvenimą grąžinančius žodžius, nes ne Dievui darome paslaugą laikydamiesi Jo žodžių, bet sudarome sąlygas veikti savo širdžiai, savo liguistam požiūriui.

  Kitas svarbus dlaykas – tai leisti Dievui būti Dievu. Kartais su Dievu elgiuosi nelabai pagarbiai – stipriai apriboju Jo veikimo laisvę, kai sakau Dievui ateiti ir nurodau, ką Jis turi daryti, kiek gali veikti mano gyvenime. Turiu liguistą norą tapti savo gyvenimo šeimininku –  kad ne Jėzus būtų mano gyvenimo Viešpats, nes Jis sunkiai prognozuojamas, veda, kur nesinori, bet labai reikia. Noriu Dievui padedant pats susitvarkyti ir tada palieku Dievą paraštėse. Šiuo atveju puikus pavyzdys galėtų būti Mergelė Marija, kuri pasako Dievui „Štai aš“. Dievui nėra negalimų dalykų. Reikia priimti savo silpnumą, su juo išlįsti į Dievo akivaizdą ir sakyti „Štai aš. Daryk su mano gyvenimu ne tai, ko aš noriu, o tai, ką reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas.“

  Mes kartais nežinome, ko prašome – kartais prašome, kad Dievas paliktų mus ramybėje, nes Jo veikimas sukelia skausmą. Dažnai girdžiu kitus žmones ir save sakant „Nieko, susitvarkysiu. Išpažinau, pasakiau Dievui, o dabar pats susitvarkysiu.“ Man dar niekada nepavyko ir dabar, kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad tikrai nepavyks. Reika ne pačiam save keisti, nes išeis įdomus produktas, bet leisti Dievui save auginti, leisti Dievui mane įgalinti būti savimi – žmogumi. Būti žmogumi reiškia būti ribotam, ir tai niekada nesikeis. Net įvairių mokymų padedamas netapsiu visagaliu. Ne viską suprantu, ir tikėtina, kad yra paklaida tarp to, kaip man atrodo, ir kaip yra iš tikrųjų.  Pripažinimas sau, kad negebu susivokti, ir yra, ko man reikia, nes dažnai, ko prašau žmonių ar Dievo, skamba štai taip – „Padėkit man greičiau save pribaigti“. Dažnai bijau, kad parodęs žmonėms ar Dievui savo silpnumą, sulauksiu tikros pagalbos. Kartais sirgimo sukeliamus nepatogumus ir skausmą priimu lengviau ir mieliau nei sveikimo suteikiamą nežinią. Kai mes, sureikšminę savo norus, imame juos įgyvendinti neatsiklausę Dievo valios, tada Jėzus seka mums iš nugaros, tačiau reikia sekti Jėzumi, užuot  pirvertus Jį mane sekti.

  Daugiausia, ką man galima padaryti – tai nustoti blaškytis. Žmonės prie klausyklų dažnai klausia: „Ką gi man daryti, kad pasiekčiau Dievą?“ Dažnu atveju atsakymas yra paprastas –  „Nustok daryti nesąmones.“  Reikėtų nepamiršti Jėzaus palaiminimų, užfiksuotų Kalno pamoksle. Kai man kartą teko užudotis grįžus namo susirasti sau artimiausią palaiminimą, teko pripažinti, kad nenoriu nei vieno iš tų Jėzaus palaiminimų, bet atvirkščiai – jų pilna yra mano kasdienybė, o aš vis tiek kartais jaučiuosi Dievo pamirštas, baudžiamas, bet ne laiminamas. Dievas kiekvieną iš mūsų gelbsti nepaisant, kokioje pozicijoje stovi – ar padedi, ar pats prašai pagalbos. Jėzus dar niekada neišėjo atostogų ir nepavedė mums daryti Jo darbų. Mes esame nesuvokiantys, ką Jėzus daro, bet tikintys, kad Jis tai daro dėl mūsų išganymo, todėl reikia pripažinti, kad nežinau, kas man yra gera, bet Dievas tai žino ir išpildys, jei tik Jam tai leisiu.   • Advento alternatyva skubos kultūrai

  Prasideda Adventas, Išganytojo gimimo laukimo laikotarpis. Itin paradoksalus metas beprotiškai skubančiame pasaulyje. Turime kuo greičiau spėti pabaigti metų įsipareigojimus, nupirkti kalėdines dovanas. Pasirūpinti produktais šventiniam stalui, papuošti eglutę ir dar atlikti daugybę kitų darbų, kurie paprastai it sniego lavina užgriūva baigiantis metams. Pastaruoju metu sutinku vis daugiau žmonių, kurie sako: „Ak, jei para turėtų daugiau valandų, gal tada spėčiau.“ Nemanau.

  Kaip rašo norvegų mąstytojas Hylandas Eriksenas - gyvename lydimi nemalonaus jausmo, jog kažkas klostosi ne taip. „Per pastaruosius porą dešimtmečių sukurta įvairiausių laiko taupymo technologijų – pradedant šiuolaikiniais darbo kalendoriais, baigiant elektroniniu paštu, balso paštu, mobiliaisiais telefonais ir minikompiuteriais. Tačiau daugumai vargu ar kada nors laiko trūko labiau negu būtent dabar.“ Įsigalėjo akimirkos tironija, kai į tą trapų „dabar“ reikia sutalpinti kaskart vis daugiau, kai nuolat išgyvename savo pažinimo, galimybių baigtinumo ir kas akimirką besiplečiančio informacijos vandenyno neaprėpiamumo kontrastą.

  Spėti visur ir viską padaryti paprasčiausiai neįmanoma. Galima gedėti prarastų galimybių, kaltinti save ar kitus, nuolat jausti pavydą kitiems, kuriems esą geriau pasisekė, tačiau galima ir susitaikyti su savo trapumu ir mokytis džiaugtis tuo, ką turi, kas kasdien dovanojama. Pavyzdžiui, nuostabiai gražia pirmąja kalendorinės žiemos diena, karštos arbatos puodeliu ar gatvėje sutikto žmogaus šypsena. Dažniausiai viskas prasideda nuo smulkmenų: keli pikti žodžiai, įtūžio grimasa ir blogų emocijų krisleliai lipdosi į didelę nevilties ir agresijos gniūžtę.

  Pykčio virusas plinta greičiau nei paukščių gripas, nes jį platina vis galingesnės komunikacijos priemonės. Įtūžusį žmogų daug lengviau valdyti, nors jis pats sau ir atrodo spontaniškas ir laisvas. Iš tiesų jo elgesys tampa labai nuspėjamas, o susikaupusiu pykčiu nesunku manipuliuoti iš šalies.

  Stephenas Bertmanas gyvenimo būdą, įsivyravusį Vakarų pasaulyje, įvardija kaip skubos kultūrą. Tai beatodairiškas skubėjimas vartoti vis naujus produktus, jaučiant nuolatinį nerimą ir slystant daiktų, santykių, gyvenimo apskritai paviršiumi. Krikščioniškas adventas ir trapaus kūdikio įvardijimas Išganytoju siūlo alternatyvą ir kartu suteikia vilties, kad po kasdienybės dulkėmis, po visais barniais, nesutarimais, niekšybėmis ir neviltimi neišvengiamai išlieka ir tai, dėl ko verta kasryt keltis, šypsotis ir atleisti, likti ištikimam ir kilniam, verta atsispirti pykčio pagundai ir meile tirpdyti neapykantos krislus. Viskas prasideda nuo mažų dalykų – nuo nedidelio meilės darbo, nuo skambučio bičiuliui, kuriam vis neatrasdavote laiko, nuo nedrąsaus „atsiprašau“.

  Adventas - tai širdies papuošimas ir kartu priminimas, kad Išganytojui pakanka ėdžių kad ir tamsiame urve. Prisiminkime evangelistų pasakojimą - kiek buvo prabangių namų, kurie buvo išpuošti, sutvarkyti, bet jų durys liko užtrenktos keliaujantiems Juozapui ir Marijai. Visi šie namai prasmego užmarštyje, o visam laikui į istoriją buvo įrašyta Betliejaus piemenėlių priebėga, nes čia buvo priimta Dievo Motina, čia gimė Išganytojas. Tebūnie ši istorija priminimas ir mums, kad adventas nėra šventinio grimo bei blizgučių, bet, pirmiausia, atvirumo metas. Amžinybė beldžiasi į mūsų širdies duris ir mums telieka jas atidaryti. Tai nėra taip paprasta, nes per skubėjimą labai lengva pražiopsoti tai, ką švenčiame, pamiršti patį Kūdikėlį Jėzų.

  Tad linkiu sau ir  Jums per šį adventą neprasilenkti su tuo, kas svarbiausia, nebėgti nuo savęs, tačiau atrasti drąsos iš tiesų laukti ir ruošti širdis tapti lopšiu Išganytojui ir kartu su Juo gimti Amžinybei, kur niekas nebeturi kur skubėti, nes visur spėja, nes, svarbiausia, kiekvienas yra savimi, o ne įvaizdžiais. • Albina Saladūnaitė: Beveik visą gyvenimą dirbu bibliotekoje
  Igno Stanio nuotr.

  Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje kalbamės su ilgamete bibliotekinke Albina Saladūnaite. Net ir ateinant į biblioteką naujosioms technologijoms, vis tiek išlieka bibliotekininko ryšys su skaitytoju, diskusija, pagalba atsirinkti gausoje. O kai jaunas žmogus, net ir turėdamas elektroninę knygos versiją, vis tiek labiau nori popierinės, bibliotekininkui yra šventė. Kalbamės ir apie kintančius kartų skaitymo įpročius bei apie amžiną tikrų dalykų ilgesį, kuris visada yra tik pasireiškia skirtingomis formomis. 

  Ar galėtumėte papasakoti savo kelią, kaip Jūsų gyvenime atsirado bibliotekininkystė? 

  Bibliotekininkystės specialybės nesirinkau, baigiau lietuvių literatūrą. Po studijų nuėjau mokytojauti, bet tarybiniais metais darbe su vaikais turėjo būti labai daug ideologijos. Žinojau šį aspektą, bet mane visą gyvenimą labai traukė literatūra, tad baigiau šiuos mokslus. Vėliau supratau, kad mokykloje nelabai galiu ištverti. Veidmainiauti labai sunku. 1978-aisiais atvykau į Panevėžį. Tada nuėjau dirbti į biblioteką. Man labai pasisekė dėl šio darbo, nes buvo širdžiai gera ir tai buvo man visomis prasmėmis atitikmuo. Niekada nejaučiau, kad darbas vargintų, alintų. Labai trumpa istorija, nes faktiškai visą gyvenimą dirbu bibliotekoje.  

  O kiek metų jau dirbate bibliotekoje?  

  Nesakysiu, nes labai daug. (šypsosi) Beveik visas gyvenimas – 38-eri metai. Keitėsi skaitytojas, keitėsi biblioteka, tačiau esmė turbūt išlieka visada ta pati. Mes kol kas išsaugome tą momentą, kad yra žmogus, knyga ir tu, kuris aptarnauji žmogų. Bibliotekininko darbas yra tarnystė.  

  Nors be abejo, biblioteka keitėsi. Ateina technologijos, jos neišvengiamai turi ateiti, bet kartais su nostalgija žiūriu į besikeičiantį žmonių santykį, nes technologijos daug ką išstumia.  

  Žmonės pereina ir prie elektroninės knygos...  

  Kai tiek ilgai dirbi bibliotekoje, gali pamanyti, kad atėjo tuštėjimo metas, viskas nyksta, niekam nieko nebereikia, yra internetas ir jo užtenka. Bet dabar pamažu jauni žmonės ateina ir sako, kad nepaisant to, kad jie turi elektroninį tos pačios knygos variantą, jeigu tik įmanoma nori skaityti tikrą knygą. Tada bibliotekininkui būna šventė. Negalima sakyti, kad mes visiškai sudedame ginklus ir knyga praranda savo ateitį. Aš tikiu, kad taip nėra.  

  Gal ir negerai, kad visą laiką žvilgsnis krypsta į jaunus žmones, yra ir vidurinioji karta. Gal pati nedėkingiausia ir yra vidurinioji karta – žmonės, kuriems dabar per keturiasdešimt metų. Suprantama, jiems reikia dirbti daug darbų, rūpintis vaikais, šeima. Tuomet knygų atžvilgiu gyvenime būna toks tuščias tarpsnis. Vėliau, kai tampa vyresnio amžiaus, žmonės pradeda turėti daug laiko. Na, ir yra jauni žmonės... 

  Kai visas dienas nuo ryto iki vakaro dirbi su knyga, tai atrodo, kad žmonės tikrai skaito. Kaip gi galima sakyti, kad neskaito? Tačiau išvedus procentą, turbūt paaiškėtų, kad skaitančiųjų yra labai nedidelė dalis.  

  O ką žmonės skaito?  

  Įvairiai... Net nekalbu apie tuos, kurie mokosi, lanko įvairius kursus, jų gyvenime amžinas judėjimas, daug privalomos perskaityti literatūros. Jie paprastai vasarą atsikvepia, padeda privalomas knygas į šalį ir stengiasi griebtis grožinės literatūros.

  Na, dauguma labai seka naujausią literatūrą. Dabar technologinės priemonės leidžia iš anksto rezervuoti knygą, mūsų sistemoje yra visa eilė laukiančių naujų knygų žmonių. Didžioji dalis mūsų skaitytojų skaito viską. Tik mažas procentas daro rimtą ir gilią atranką. Tie žmonės net sako, kad kuo daugiau siūloma knygų, tuo mažiau ką galima skaityti. Labai daug pasiūlos, kuri tikrai ne visus tenkina. Kieno dūšios jau užaugę, kurie seka ir skiria literatūrines vertybes.  

  Žmonės šiuo metu skaito ne tik lengvus romanus, bet ir tai, kas šiek tiek kelia nerimą. Labai populiari yra ezoterinė, parapsichologinė literatūra. Žmonės ypatingai seka šios srities naujienas. Vis kažko ieško ir... neranda. Jau tiek metų, atrodo, žmonės ieško, bet vis neranda atsakymo. Yra alkis, žmonės nori atrasti atsakymus, kodėl jie gyvena ant tos Žemės.  

  Tiesą pasakius ten, kur yra tikri dalykai, į religijos skyrių, kur turime tikrai gerų knygų, užeina tik vienetai.

  Ar anksčiau daugiau žmonių skaitė tokias knygas?  

  Greičiausiai, ne. Tarybiniais metais visa filosofija buvo persmelkta ateizmu. Žmonės, kurie skaitė filosofines knygas ir turėjo subrendusias pažiūras, sakydavo, kad ateistinės knygos yra geros, tiesiog reikia atmesti ideologijos momentą, ir galima rasti labai gerų dalykų. Mokslinis ateizmas atrodė kaip viena geriausių knygų, nes daugiau nieko ir nebuvo galima skaityti.  

  Tačiau yra tokių žmonių, kur tikrai domisi, seka ir gilesnius leidinius. Kartais net stebiesi, kaip jie viską suspėja, juk turi ir savo asmeninius gyvenimus, įvairius darbus.  

  Tarybiniais laikais buvo jausti ateizmo kvapas, dabar žmonės puola į ezoterines knygas. Ar tarp šių dalykų galima įžvelgti tam tikrą bendrumą?  

  Tikrai taip. Kai tiek metų būni su žmonėmis, pradedi matyti tam tikrus dėsningumus. Tarybiniais metais buvo labai aiškus ideologizavimas, primityvus ateizmas. Dabar net stebiesi, kaip ten buvo įmanoma įžvelgti kokią nors logiką... Dabar išsilaisvinimas, išsimokslinimas yra kitoks, netgi diskutuojama, kaip galima suderinti savęs tapatinimą su katalikybe ir domėjimąsi vien parapsichologija. Tiems žmonėms vėlgi atrodo, kad tai nekliudo ir jie tiesiog atsirenka. Be abejo, dažnai negali daug diskutuoti su skaitytojais, nes jų valia rinktis, o bibliotekininko pareiga pateikti prašomų knygų sąrašą. Kilus diskusijoms, galima pastebėti, kad anuometinį ateizmą šiandien keičia savotiškas dvasinis liberalizmas. Žmogus dažnai dabar sako, kad Dievu tiki, pripažįsta Aukščiausiąjį, bet turi grynai asmeninį santykį, kurį pats ir apsibrėžia. Kitaip sakant, nepripažįsta kelio ženklų. Jeigu važiuoji mašina, be kelio ženklų nelabai kur nuvažiuosi. Jei pasirenki vieną ar kitą kelią, bet nepripažįsti jo ženklų, tai gali kilti avarija.  

  Žmonės, greičiausiai kuriasi tokias gyvenimo sampratas, kurios jiems būtų patogios... Yra tokia mintis, kad žmogus renkasi tikėjimą kaip prekybos centre. Važiuoja su vežimėliu tarsi po salę, įsimeta tikėjimą Kristumi, tačiau greta prigriebia ir reinkarnacijos idėją, kitus momentus...   

  Tikrai taip... Pagal žmonių skaitymo įpročius tas yra jaučiama. Be abejo, kalbėti apie tai reikia atsakingai, neįžeidžiant savo skaitytojo. Ačiū Dievui, kad apskritai žmonės skaito. Bet tikrai žmonės tikėjimo renkasi tiek, kiek jiems tarsi naudinga, kiek jiems norėtųsi.  

  Bibliotekoje eksponuojama vyskupo Paltaroko paroda, vyksta įvairių krikščioniškų leidinių pristatymai. Ar tai pritraukia žmones?  

  Viltis yra. Nedarytume jokių parodų nei pristatymų, jei netikėtume, kad tai žmonėse išliks. Bet ne paslaptis, kad iš Korėjos ar kur nors kitur atvykęs vienuolis bus populiaresnis. Be abejo, jei paimsime ir kokias nors labai žinomas Lietuvos asmenybes, žmonės vėlgi plūs. Tik kyla klausimas, dėl ko jie plūsta. Ar dėl to, kad ieškoma tikrų atsakymų, ar dėl to, kad populiaru. Dažnai lemiamu veiksniu tampa smalsumas, kad gera klausyti, kad įdomu. Negalėčiau pasakyti, kiek iš tų knygų pristatymų, kitų gražių dalykų, išlieka. Bet žmonės ateina. Tai reiškia, kad žmonės alksta. Žmogus nori kažkuo užpildyti savo vidinį gyvenimą. Tik kyla klausimas, kodėl taip dažnai imama ezoterika, įvairūs sensaciniai leidiniai...  

  Tie, kurie turi stiprius atramos taškus, tai paskaito ir tiek. Bet tie, kurie neturi atramos taškų, dažnai pasiklysta.  

  Tačiau įvairios sensacijos, yra ne vienas pavyzdys, tiesiog ateina antplūdžiais ir praeina. Turbūt šis mechanizmas galiojo visais laikais. Kai kurie dalykai ateidavo, praeidavo, o kolonos taip ir liko stovėti.   

  Kartą J. Marcinkevičius gražiai pasakė, kad ant silpnųjų laikosi pasaulis, daugiau niekam jis nerūpi. Kitaip tariant, pasaulis laikosi ant žmonių, kurie nepasiduoda su masėmis. Tačiau tikri dalykai reikalauja dėmesio, susikaupimo, dėl jų reikia savo viduje nutilti, nurimti. O žmonėms dažnai būna, kad vyksta šou, tą dieną yra puiku, bet kai kitą dieną nebelieka, jau iš karto norisi kažko kito.  

  Gal ir knyga kartais žmogui gali būti kaip galimybė nutilti, šiek tiek atsigręžti į save? 

  Tikrai taip. Man visada gražu, kad žmonių troškimai, noras, ieškojimas niekada neužgęsta.  

  Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete yra bibliotekininkystės specialybė. Ar apie mūsų diskutuotus dalykus kalbama su tai studijuojančiais žmonėmis?  

  Bijočiau ką nors tiksliai pasakyti. Turime ateinančių baigusių studentų, praktikantų. Ateina jauna karta, taip turi būti. Jie puikiai išmano technologijas, bet nebėra bendro kultūrinio orientavimosi. Atsakymų šaltinis visada yra kompiuteris. Bet kuriuo klausimu paspaudi mygtuką ir tau išmeta, kur ko ieškoti. Taip pat nebėra ir gebėjimo atskirti, kas vertinga.   
   
  Visais laikais, kai mes dirbome bibliotekoje, ji buvo ir didelė kultūros erdvė. Plačiąja prasme kultūrinių vertybių išsaugojimo erdvė. Viliamės, kad dar ir yra, bet matome ir kaip sparčiai viskas kinta. Iš universiteto atėję žmonės dažnai būna nebe tiek bibliotekininkai, kiek informatikai... 

  Galbūt ateina tokie bibliotekininkai, kurie kartais gali būti neskaitę daugumos fundamentalių knygų?  

  Tas labai gerai matyti. Iš pradžių gali pasikliauti kompiuteriu, jis išmes įvairias knygas pagal įvestą temą, bet be bendro kultūrinio bagažo, be bendro kultūrinio išmanymo nesusiorientuosi. Jaunas žmogus, be abejo, negali tiek visko žinoti. Iš vienos pusės, jis neturi tokios didelės gyvenimo patirties, negali būti ir spėjęs tiek visko suvokti, bet bendrai žvelgiant į tendenciją, daug kas tikrai keičiasi.  

  Gal panaši padėtis ir knygynuose? Kadaise knygininkas buvo kaip autoritetas, kaip literatūrologas...  

  Taip, knygynuose ir bibliotekose tendencijos panašios. Ateina daug žmonių, jie nori atsirinkti knygas. Giliau skaitantys dažnai ateina su klausimais. Jiems nebeįdomu ta didžiulė krūva atvežtų naujų knygų. Jie prašo padėti pasirinkti, ką jiems skaityti. Bibliotekininkas tarsi privalo būti ir šioks toks ekspertas. Jis turi žinoti ne tik šį bei tą apie knygas, bet ir nujausti, ko konkrečiam žmogui gali reikėti. Šį supratimą gali duoti tik patirtis, negali to reikalauti iš jauno žmogaus.  

  Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip kinta jaunimo skaitymas?  

  Jaunų žmonių skaitymas yra kitoks. Prisiminiau dabar Bukovskį. Jo knygose dominuoja bjaurasties estetika, bet po tuo slypi didžiulė prasmė. Ten bjaurastis vaizduojama ne dėl bjaurasties, o žmogaus siela, išgyvenanti beviltiškumą, kančią civilizacijoje. Aš kalbu apie tai su tais jaunais vaikinais, kurie skaito tokią literatūrą. Jie sako, kad jie taip gyvena, toks yra jų gyvenimas. Mums tai kalba apie tikrą dabartį, nemeluojant sau. Gerai, kad jie renkasi ne „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, juokinga, bet tai buvo bestselerių, bestseleris, nors tai visiškai bevertybinė knyga. O kalbant apie Bukovskį, per jo juodą realizmą, per bjaurumo estetiką žmonės atranda kažkokius etinius atsakymus.

  Kai mes brendome atrodė, kad siela, tikro pasaulio ilgesys išsipildo per gražius dalykus. Man visada atrodė, kad svarbiausia harmonija, darna, nors ir kančioje. Viskas skleidėsi per kančioje gimstantį grožį. O dabar jaunimas giluminius dalykus atranda per bjaurastį. Svarbu tai suvokti. Matyt tai yra šių dienų kalba.  

  Galbūt dabartinėje erdvėje, kurioje tiek visko prigrūsta, žmogui reikia kažkokio sukrėtimo, kad jį prakalbintų?  

  Bet nebestebina nieko nei drastiškumas, nei bjaurastis. Mes jau pripratome. Galbūt per kančią, per purvą žmogus išsigrynina, tampa kitu. Man gražu, kad jie randa tai, ko trokšta jų siela. Žmogus visais laikais trokšta gėrio, grynumo, bet turbūt dabar tie patys dalykai pasiekia per visai kitokį pasaulį.  

  Kokie yra Jūsų pačios pamatiniai gyvenimo veikalai?  

  Labai ankstyvoje jaunystėje atradau Šatrijos Raganą. Man tai yra kažkas nenusakomo. Dar dabar ją tebeskaitau. Taip pat man buvo svarbi Džeinė Eir. Tai yra jaunystės, vaikystės knyga. Kai buvau jauna sekiau ta nuostabia, tauria meilės istorija, o paskui atėjo šioje knygoje įrašyta tarnystės mintis. Gali pastebėti, kaip tau kalba Dievas, kai esi jauna, bet kažkas vis tiek veda. Kai jau beveik buvai kančioje ir dėkoji Dievui, kad tave sulaikė. Nors nežinai, kas sulaikė ir nekritai į kažkokią bedugnę. Tada dar nemokėjai įvardyti, bet supratai, kad tada buvo tokia didžiulė Apvaizda...  

  Ištisai skaitau A. Maceiną. Man labai patinka. Yra kažkoks atitikmuo. Jaunystės metais mėgau Justino Marcinkevičiaus poeziją. Dabar kaip kas nori, taip gali ir vertinti, bet mes tada visose savo šventėse, renginiuose skaitėme jo poeziją. Taip pat buvo susikūręs žygeivių judėjimas, pusiau slapta organizacija. Eidavome per Lietuvą, bendravome, visai kitomis akimis tada atsivėrė tikėjimo dalykai, keitėmės įvairiomis sunkiai prieinamomis knygomis. Šis skarbas buvo kraunamas nuo 1980-ųjų iki pat atgimimo. Man tai yra penki universitetai vienoje vietoje. Gūdžiais tarybiniais metais mums į rankas pakliūdavo kalke atšviesti niekur kitur neprieinami veikalai. Prie laužo skaitydavome Mindaugo Tamonio eilėraščius. Tuo metu mes nieko nežinojome. Bet tai buvo žmogus tuo metu išdrįsęs pasakyti ir parašyti, ką galvoja. Jo gyvenimas buvo sudorotas. Mes brendome skaitydami prie laužo tų žmonių rankraščius.  

  Skaitėme tokiu pat būdu ir A. Maceiną. Kai pradėjo eiti šio filosofo raštų tomai, ir kai pirmą kartą į rankas pakliuvo jo poezijos rinkinys „Gruodas“. Tai buvo kažkas nerealaus. To net neįmanoma papasakoti jaunam žmogui, nes jo patirtis yra visiškai kitokia. Bet tu turi kitokią patirtį ir galbūt dėl to visai kitaip prisilieti prie tos pačios poezijos. • Sekmadienio, lapkričio 29-osios, aktualijos

  {"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/7a8a523b56a962014ee39c0024b4e577.jpg"},"main_article":{"title":"Vaizdo homilija. \u017denklai saul\u0117je, m\u0117nulyje ir \u017evaig\u017ed\u0117se","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2015-11-29-vaizdo-homilija-zenklai-sauleje-menulyje-ir-zvaigzdese\/137805","article_id":"137805","subtitle":"Kun. Ar\u016bnas Pe\u0161kaitis OFM - Bernardinai.TV"},"sub_1":{"title":"\u201eNes mano galyb\u0117 geriausiai pasirei\u0161kia silpnume\u201c","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2015-11-22-nes-mano-galybe-geriausiai-pasireiskia-silpnume\/137574","article_id":"137574","subtitle":"Kun. K\u0119stutis Dvareckas - \u017durnalas \u201eAteitis\u201c"},"sub_1_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/5eb2939f0b1bd1cd4fcf708dc68736a6eb82c62f.jpg"},"sub_2":{"title":"Advento alternatyva skubos kult\u016brai","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2010-12-04-andrius-navickas-advento-alternatyva-skubos-kulturai\/54046","article_id":"54046","subtitle":"Andrius Navickas"},"sub_2_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/46df4c823bd2285e04661e58d79d5ec5be078d7d.jpg"},"sub_3":{"title":"Albina Salad\u016bnait\u0117: Beveik vis\u0105 gyvenim\u0105 dirbu bibliotekoje","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2015-11-27-albina-saladunaite-beveik-visa-gyvenima-dirbu-bibliotekoje\/137790","article_id":"137790","subtitle":"Vaiva Lanskoronskyt\u0117"},"sub_3_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/1069b003ef897abeefd708bb71bf4282ea68d999.jpg"},"related":[],"links":[]}Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.