Sveikiname su šv. Velykomis !

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
 • Prancūzija: ant garsiosios Šv. Mykolo abatijos vėl sugrįžo sparnuotas angelas

  ca44a841389b98e7a0639839026a578449702c64

  Gegužės 26 dienos ryte sraigtasparnis pakibo virš garsiosios Šv. Mykolo abatijos (Mont Saint Michel) Prancūzijoje, Normandijos pakrantėje, ir atsargiai ant jos bokšto nuleido  auksu žėrinčią statulą, jos simbolį – arkangelą Mykolą, kuris pavaizduotas pagal tradicinę krikščionišką ikonografiją, parbloškęs blogį ir pergalingai iškėlęs kardą.

  Šis vaizdavimas remiasi eilutėmis iš Apreiškimo Jonui knygos 12 skyriaus: „Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.“ Todėl nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių išsivystė pamaldumo tradicija, kurioje šis galingasis angelas, vyresnysis tarp angelų, yra Saugotojas ir Gynėjas, ypač nuo velnio puolimo.

  Arkangelas, sveriantis apie pusę tonos, daugiau nei keturių metrų aukščio, yra daug jaunesnis už pačią įspūdingąją, ant potvynių metu vandens apsupamos uolos pastatytą viduramžišką abatiją. Šioji yra įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą ir yra viena iš lankomiausių, turistų ir pačių prancūzų, vietų šalyje. Arkangelas buvo įtaisytas jos bokšto viršūnėje XIX amžiaus pabaigoje ir greitai tapo jos simboliu. Jis išlietas iš vario ir paauksuotas, tačiau saulė, vėjai ir ypač smėlio dalelės palengva ardo jos paviršių, todėl kas keletą dešimtmečių ji restauruojama. Šį kartą ją du mėnesius restauravo du prancūzai auksakaliai, tėvas ir sūnus Godard'ai. Pasak vieno prancūzų paveldo pareigūno, kitą kartą arkangelo statulą teks nukelti maždaug po pusės amžiaus. Prieš tai abatijos simbolis buvo restauruotas 1987 metais, tačiau jo nenukeliant. (Vatikano radijas) • Popiežius diakonams: nuolankiai tarnaukite, nebijokite Dievo „staigmenų“

  00ad1b3e2fcbc50d3ebf9c17b1936096b3cec0dd

  Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo diakonai iš viso pasaulio, Romoje švenčiantys jiems skirtas Gailestingumo jubiliejaus dienas.

  Vatikane šią dieną buvo švenčiamos ne Devintinės, kaip daugelyje šalių, bet Devintasis eilinis sekmadienis, tad ir Mišių Evangelijoje buvo kalbama ne apie duonos padauginimo stebuklą, bet apie šimtininko tarno pagydymą. Komentuodamas šį epizodą, taip pat pirmąjį Mišių skaitinį iš šv. Pauliaus Laiško galatams, popiežius Pranciškus homilijoje kalbėjo apie diakono tarnystę.

  „Kristaus tarnas“ (Gal 1,10) ir „apaštalas“ (Gal 1,1) – taip Laiške galatams save apibūdina šv. Paulius. Du terminai – tarnas ir apaštalas – vienas kitą papildo ir negali būti vienas nuo kitos atskirti. Jie yra tarsi dvi to paties medalio pusės. „Kas skelbia Jėzų yra pašauktas ir tarnauti ir kas tarnauja – skelbia Jėzų, - kalbėjo Pranciškus. Kitaip tariant, jei evangelizavimo misiją kiekvienas krikščionis yra gavęs Krikšto metu, tai tarnavimas turi būti tos misijos vykdymo būdas, vienintelis būdas, kuriuo ją vykdo Kristaus mokinys.“

  Nuo ko turime pradėti, kad būtume geri ir ištikimi tarnai (plg. Mt 25,21)? Pasak popiežiaus, pirmas žingsnis turi būti atvirumas, geranoriškumas. Tikras tarnas mokosi atidėti į šalį savo norus, kiekvieną dieną lavina sugebėjimą aukotis, nebūti pats sau tikslu. „Kas tarnauja, tas nėra pavydus savojo laiko saugotojas, bet atsisako būti savo dienos šeimininku. Jis žino, kad ne jam priklauso jo gyvenimo laikas, bet kad yra Dievo dovana, kurią ir jis savo ruožtu turi dovanoti. Kas tarnauja, vergiškai nesilaiko iš anksto nustatyto kalendoriaus, bet turėdamas klusnią širdį yra pasiruošęs ir tam kas nenumatyta. Jis visada pasiruošęs patarnauti broliui, nebijo nenumatytų situacijų, kiekvieną dieną laukiančių Dievo staigmenų. Tarnas atveria savo laiko ir savo erdvės duris visiems, taip pat ir tiems, kurie beldžiasi ne laiku.“

  Taip pat ir šios dienos Evangelija kalba apie tarnus – šimtininko tarną, kurį pagydė Jėzus ir patį šimtininką, kuris tarnauja imperatoriui. Stebina ir žavi šimtininko nuolankumas: „Viešpaties, nesu vertas.“ Jis jus galėjo kitaip elgtis, galėjo naudodamasis savo turima valdžia reikalauti, kad Jėzus pagytų jo tarną, galėjo netgi priversti Jėzų ateiti į namus. Tačiau jis nekelia balso, nusižeminęs prašo Jėzų pagalbos. Tokie, pasak popiežiaus, turi būti krikščioniškojo tarnavimo bruožai - romumas ir nuolankumas.

  „Po apaštalo Pauliaus ir šimtininko šios dienos skaitiniuose matome ir trečią tarną – tą, kurį Jėzus pagydė. Tam tikra prasme jame mes atpažįstame save pačius, - sakė Pranciškus. Kiekvienas iš mūsų esame labai brangūs Dievui, jo išsirinkti ir mylimi, pašaukti tarnauti. Kiekvienam iš mūsų labai reikia, kad jis mus pagydytų.“

  Nuolankumas, pasak popiežiaus, yra labai svarbus ir diakono tarnystės bruožas. Popiežius ragino diakonus kiekvieną dieną melstis, kad Jėzus juos gydytų, kad darytų juos panašius į save. „Brangūs diakonai, kiekvieną dieną maldoje prašykite šios malonės. Aukokite Viešpačiui savo darbus, visus netikėtumus, nuovargį ir viltį. Aukokite savo gyvenimą Viešpačiui ir prašykite, kad Viešpats būtų jūsų gyvenime.“

  * * *

  Mišioms pasibaigus, kartu su jų dalyviais popiežius Pranciškus kalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą. Šia proga dar kartą sveikino į Romą atvykusius diakonus, visus prašė melsti Mergelės Marijos užtarimo diakonams, tarnaujantiems visame pasaulyje. Popiežius taip pat paminėjo trečiadienį, birželio 1-ąją, minimą Tarptautinę vaiko dieną bei tą pačią dieną Sirijos katalikų ir ortodoksų iniciatyva rengiamą maldos akciją už taiką, kurioje visų pirma bus meldžiamasi už vaikus. „Sirijos vaikai, - sakė popiežius, - kviečia viso pasaulio vaikus kartu su jais melstis už taiką.“ (Vatikano radijas) • Per Turkijos ir JAV atakas žuvo 104 „Islamo valstybės“ kovotojai

  416b8639f20d494caebe1fe22f7519cfc68d1952

  Sirijoje per Turkijos atakas ir Jungtinių Valstijų vadovaujamos koalicijos oro antskrydžius žuvo 104 vadinamosios „Islamo valstybės“ kovotojai. Turkija praneša, kad taip pat sunaikinti septyni džihadistų naudoti pastatai. 

  Skelbiama, kad šios atakos buvo atsakas į Pietų Turkijos Kilio miesto apšaudymą, surengtą iš Sirijos. Panašios atakos šiais metais Kilyje nusinešė 21 žmogaus gyvybę. Turkija dėl jų kaltina grupuotę „Islamo valstybė“ ir reguliariai atsako artilerijos ugnimi. • Vyksta antrasis „Misija Sibiras“ atrankos etapas

  733dd7560960791273f3cee7b4737a642ee18d65

  Šį savaitgalį vyksta antrasis „Misija Sibiras“ atrankos etapas, per kurį iš 76 bandomojo žygio dalyvių bus suformuota galutinė 16 žmonių komanda. Įveikę daugiau nei 50 kilometrų Lietuvos miškais, dalyviai popietę žygį baigs Katedros aikštėje. 

  Ten taip pat bus pasitiktas „Dragūnų žygio per Lietuvą“ žygeivis Raimundas Ušackas. 350 kilometrų jo žygis buvo skirtas garsinti „Misija Sibiras“ vardą bei paskatinti visuomenę prisidėti prie šio projekto tikslų įgyvendinimo. Raimundas Ušackas džiaugiasi, kad žmonės dosniau nei tikėjosi parėmė „Misiją Sibiras“
   
  „Jaučiuosi perlipęs per save, ne vieną ir ne du kartus. [...] Kai išėjome iš Klaipėdos, svajojome surinkti 500 eurų, o dabar jau surinkta virš 2 tūkst. eurų“, –  sako Žygeivis Raimundas Ušackas.
   
  „Misijos Sibiras“ dalyviai kasmet nuo 2006 metų vyksta į apleistas Sibiro vietoves susitikti su ten tebegyvenančiais lietuvių tremtiniais ir sutvarkyti apleistas kapavietes.


 • Čekų dovanos

  ad2900b863fb168aac0aacbb2d8ef1037531774f

  Kiek erdvės žmogus turi formuodamas savo gyvenimą? Kokie jo pasirinkimai? Kiek toli jo paties sprendimai, veiksmai ir pastangos gali nulemti jo gyvenimo kelią ir jo prasmingumą?

  Šiuos klausimus internetinio žurnalo „American Conservative“ gegužės 24 d. straipsnyje „Čekų dovanos“ kelia žurnalistas Rodas Dreheris. 

  „Čekų dovanos“ čia yra dviejų žymių šios tautos atstovų, dviejų disidentų – socialdemokrato, komunistų valdžios laikais kalinto sociologo Rudolfo Batteko ir vėliau prezidentu tapusio dramaturgo Vaclavo Havelo – mintys.

  Pasak R. Batteko, „yra dvi alternatyvos. Viena jų dvasinė, kuri apima etikos postulatus, jautrų kūrybiškumą, analitinius ir sintetinius mokymosi bei savęs atradimo procesus siekiant atvirumo ir pažangos. Čia raktinės sąvokos yra justi, pažinti, duoti, išmokti, mylėti, tikėti.

  Antra alternatyva – vartojimo kelias, susijęs su žmogaus fizinės egzistencijos puoselėjimu ir išlaikymu. Čia siekiama komforto, pertekliaus, materialinio turto, o raktinės sąvokos – turėti, gauti, pasiimti, vartoti.  

  Kuriant savo gyvenimą vadovaujantis tik vartojimo vertybėmis galima užsitikrinti „mikrokosminę tragediją“ ir „žmogiškumo praradimą“.  Priešingai, dvasinė orientacija būtų vieninelė kryptis, kuri įstengia žmonėms prieinamais būdais patenkinti prasmės poreikį.  

  Dvasinio savęs realizavimo formas galima atpažinti filosofijoje, kultūroje, religijoje. Pagrindinė prielaida čia yra iš pačios dvasios trykštantis tiesumas, etinis skaidrumas, plačiai suvoktas humaniškumas (tai tikro žmogiškumo postulatas) ir visų pirma išankstinis nusistatymas siekti tiesos ir priešintis blogiui bei melui.

  Šiedu dalykai – tiesos siekimas ir priešinimasis blogiui – kartu sudėjus veda prie laisvės“, –  rašė R. Battekas straipsnyje „Dvasios vertybės, nepriklausomos iniciatyvos ir politika“, iš kurio citavo R. Dreheris.

  Šis į stačiatikybę perėjęs amerikiečių žurnalistas, ankstyvosios krikščionybės vienuolynų kultūros žinovas ir gerbėjas, pats rašo knygas ir straipsnius apie tokią politiką, kuri atmeta „vartotojiškas vertybes“ dvasinių vertybių labui ir tuo būdu sukuria terpę dvasinėms grožybėms išsiskleisti.

  Kad tokią terpę reikia sukurti, manė ir V. Havelas. Jis, anot R. Dreherio, buvo įsitikinęs, jog įprastinė politika „pototalitarinėje“ visuomenėje neduos reikiamų rezultatų, nes šios visuomenės pagrindas – nebe dvasinės vertybės.

  „Pototalitarinė sistema, –  pasak V. Havelo, –  jau neišreiškia tam tikros politinės programos, kurią vykdo tam tikra vyriausybė. Tai kažkas radikaliai kitokio – tai sudėtinga, gili, ilgalaikė visuomenės žaizda, tiksliau pasakius, visuomenės sau pačiai sukelta trauma.  

  Jai pasipriešinti vien tik priimant skirtingą politinę programą ir tada siekiant atitinkamo valdžios pasikeitimo būtų ne tik nerealistiška, bet ir visiškai nepakankama, nes tai toli gražu nepaliestų problemos šaknies.

  Jau kurį laiką problema nebeglūdi kokioje nors politinėje pozicijoje ar programoje – tai paties viso mūsų gyvenimo bėda“, –  rašė V. Havelas savo straipsnyje „Galios neturinčiųjų galia“.  

  R. Dreherio žodžiais, ši V. Havelo „antipolitiška politika“ reiškia pripažinimą, jog aktualiausia būtinybė dabar yra atkurti tą pirminį pagrindą, kurio reikia padoriam gyvenimui modernizacijos paliktuose griuvėsiuose.

  Nors jis ir nebuvo kurios nors religijos adeptas, V. Havelas 1978 m. įspėjo, jog ir Vakarus, ir Rytus užgulė tas pats ateistinis, materialistinis dvasios slogutis, tik mes, Vakaruose, būsime atsidūrę kitoje to paties proceso stadijoje.

  Šis R. Dreherio straipsnis tarp žurnalo „American Conservative“ skaitytojų sukėlė nemažai reakcijų. Atsiliepdamas į vieną iš jų dėl V. Havelo pasaulėžiūros, R. Dreheris teigė buvęs „nustebintas, kaip stipriai V. Havelas linko į transcendenciją. Skaitydamas jo tekstus manai, kad čia kalba įsitikinęs krikščionis, bet tokiu jis nebuvo.

  V. Havelas užaugintas krikščioniškai, tačiau savo tikėjimą prarado ir, kiek žinau, jo niekada neatgavo. Vis dėlto jis buvo tikrų tikriausias krikščionybės bendrakeleivis“, –  teigė R. Dreheris.   

  Kitas skaitytojas, žurnalo „National Review“ bendradarbis Carlas Ericas Scottas, atkreipė dėmesį į dar du čekus, kurių verta nepamiršti.

  Tai jaunas Prahos universiteto studentas, istorikas ir disidentas Janas Palachas, kuris 1969 m. susidegino Prahos Vaclavo aikštėje protestuodamas prieš 1968 m. Prahos pavasarį kraujyje paskandinusią sovietų invaziją, ir jauna advokatė Dagmara Burešova, kuri gynė jo šeimą ir kitus disidentus nuo komunistų valdžios bandymų juos diskredituoti.   

  Apie tai režisierė Agnieszka Holland 2013-aisiais sukūrė trijų dalių filmą „Degantis krūmas“ – „vieną geriausiųjų filmų apie komunizmą.“

  Apžvalga skambėjo per LRT RADIJĄ. • Vokietijoje nuo žaibo nukentėjo 35 žmonės

  cadb15d396adb3d33fa9940c4c29e36c55b100cb

  Vokietijos vakarinėje dalyje Hopštateno mieste žaibui trenkus per vaikų futbolo rungtynes nukentėjo 35 žmonės, kai kurie – sunkiai.

  Panaši nelaimė įvyko Paryžiaus parke, čia per gimtadienio pobūvį trenkus žaibui sužeisti aštuoni vaikai ir trys suaugę žmonės.

  Šeši vaikai smarkiai apdegė. Nukentėjusieji per audrą bandė slėptis po medžiu.

  Nelaimė įvyko Monso parke, kuriame paryžiečių šeimos mėgsta ilsėtis. 

   
 • Ukrainoje per Lietuvos dienas stiprinami šalių ryšiai

  eef2772be0b3a8c4c5628d96703853f8cb636342

  Rytų Ukrainoje, Dnipre, vyksta Lietuvos dienos. Tautodailininkai ir amatininkai pristato tautinį kultūros  paveldą, lietuvišką virtuvę, folklorą, mokslo studijų, medicinos ir turizmo galimybes Lietuvoje.

  Tuo metu Ukrainoje viešinti Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė teigė, kad Lietuvą ir Ukrainą sieja bendri istoriniai ryšiai, gilūs ryšiai, kurie šiuo momentu labai svarbūs.

  Lietuvos vardas žinomas šiame regione. Lietuva Dnipro sričiai nutolusiai nuo karo zonos vos per šimtą kilometrų, teikia humanitarinę pagalbą, yra įsteigusi 2 psichosocialinius centrus. Pabėgėlių šeimų vaikai mokosi Vilniaus lietuvių namuose, sužeisti Ukrainos kariai gydomi Lietuvoje.

   „Mums labai svarbus bendradarbiavimas tarp įvairiausių institucijų, jūsų palaikymas eurointegracijos klausimais. Ir svarbiausia – parama: parama kariams, socialiai neapsaugotiems pabėgėliams. Jau rengiami bendri švietimo ir mokslo bei kultūros projektai“, – dėstė Dnipro srities vadovas Grirojus Prygunovas.

  Lietuvos garbės konsulas Dnipre Vitalijus Pivniakas patvirtino, kad lietuviai Ukrainos regione itin mylimi, ir Lietuva yra žinoma. Ukrainiečiai gerai vertina iš Lietuvos įvežamus tiek maisto produktus, tiek degalus.

  Lietuvos dienos kitą savaitę persikels į Odesą – ten vyks verslo forumas.Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.