Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
 • Svarbiausia XXI a. kompetencija – kūrybiškumas. Ko galime pasimokyti iš dizainerių?

  Šiuolaikiniam pasauliui pasižymint greitais pokyčiais, mokslininkai ir praktikai vis dažniau diskutuoja apie itin spartų žinių senėjimo procesą ir apie naujus darbuotojų įgūdžius, kurie būtini norint sėkmingai veikti esamoje aplinkoje. Nuolat minint inovacijas, kurios tampa svarbia šiandieninės veiklos sėkmės sąlyga, viešajame diskurse vieningai sutariama, kad ateitis priklauso tiems, kurie gebės priimti inovatyvius sprendimus pačiose įvairiausiose srityse.

  Šiomis sąlygomis kūrybiškumas yra pripažįstamas kaip viena svarbiausių XXI-ojo amžiaus kompetencijų. Universitetai, rengiantys darbuotojus ateities darbo rinkoms, turi sutelkti didelį dėmesį į savo absolventų kūrybinių gebėjimų ugdymą. Kūrybiški darbuotojai pasižymi mokėjimu generuoti neįtikėtinas idėjas, pasirinkti netikėtus metodus ar technologijas.

  Kaip bebūtų, aukštojo mokslo sistema Lietuvoje dažnai veikia priešingai – studentų darbai būna rengiami pagal vieną šabloną ir vienodus reikalavimus, o mokymo procese atsiranda daug perteklinių taisyklių ir apribojimų, kurie ne padeda, o trukdo.

  Ieškant atsakymų, kaip greitai ir efektyviai prisitaikyti prie jaunosios kartos poreikių, kaip prikaustyti studentų dėmesį paskaitų metu ir kaip suteikti galimybes atsiskleisti kūrybiškumui, Kauno technologijos universiteto (KTU) darbuotojų ir studentų gretose mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorijos „EDU_Lab“ atstovai, kartu su Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, Mechanikos inžinerijos ir dizaino bei Statybų ir architektūros fakultetų dėstytojais, birželį stažavosi Vokietijoje, kur buvo išsamiai supažindinti su dizainu grįsto mąstymo (angl. design thinking) metodologija.

  Berlyne vykusiuose mokymuose „Kaip galite sukurti ateities universitetą“ praktinius užsiėmimus lietuviams vedė Edukacinių inovacijų laboratorijos „Education Innovation Lab“ lektoriai. Vizito metu KTU atstovai aplankė ir Hasso Platnner institutą, kuriame yra viena svarbiausių kūrybinio mąstymo mokyklų Vokietijoje.

  Pasigenda praktinių užduočių

  KTU dėstytojų akademinių kompetencijų koordinatorė Jurgita Barynienė teigia, jog į universitetus ateina nauja jaunimo karta, kuri sau nuolatos kelia klausimus „kodėl?“, „kam man to reikia?“. Įvairios studentų apklausos rodo, kad paskaitų metu jie pasigenda praktinių užduočių, kurios priverstų mąstyti, ieškoti unikalių problemų sprendimo būdų.

  Anot jos, šiandien keičiasi ir dėstytojo vaidmuo auditorijoje: „Lektorius nebėra tik atsakymo pateikėjas ar informacijos, žinių šaltinis. Dėstytojas turi būti studentų konsultantu, komentatoriumi, kolega. Geras dėstytojas turi ne pateikti teisingą atsakymą, o nukreipti jo link“.

  Jurgita Barynienė

  J. Barynienė teigia, jog atsižvelgiant į kintančią situaciją, kiekvienas universitetas turi permąstyti ir iš naujo sukonstruoti savo mokymo ir mokymosi strategijas, kurios atitiktų esamus stojančiųjų bei dirbančiųjų poreikius. Dėstytojai, norėdami atskleisti studentų kūrybingumą, sudominti studijuojamais dalykais, paskatinti ieškoti netradicinių problemų sprendimo būdų turi iš esmės keisti ir savo dėstymo metodus.

  Dizainerių metodas – dėstymui

  Pasak J. Barynienės, vienu sakiniu apibrėžti, ką reiškia ir kokias idėjas skleidžia „Design Thinking“ metodas, nėra lengva. Atsiradęs Stanforde, Jungtinėse Amerikos Valstijose, šis kūrybinio mąstymo fenomenas vis labiau populiarėja visame pasaulyje. Nors pradžioje tokius principus savo darbe naudojo tik dizaineriai, šiandien jais domisi ne tik vaikų darželiai, mokyklos, universitetai, bet ir verslo magnatai.

  Viena svarbiausių „Design Thinking“ metodo dedamųjų dalių yra empatija (sugebėjimas įsijausti į kito vaidmenį, aiškus konteksto suvokimas, vartotojų poreikių atpažinimas), kuri perpinama su nestandartiniu, mąstymu (angl. thinking out of box). Siekiant organizacijose pasiekti efektyviausių darbo rezultatų, šis metodas atskleidžia penkias svarbiausias problemų sprendimo fazes: iššūkio identifikavimas, jo interpretacija, situacijos suvokimas, eksperimentavimas ir rezultatų įvertinimas.

  Užsienio universitetų praktika atskleidė, jog „Design Thinking“ metodo įdiegimas į studijų procesą gali atnešti daug naudos ir inovatyvių sprendimų. Kūrybinio mąstymo dėka organizacijos sėkmingai plėtoja visą eilę svarbių XXI amžiaus įgūdžių: kūrybiškumą, problemų matymą, analitinį mąstymą, komandinį darbą, procesų valdymą, antreprenerystę, atvirumą pokyčiams, inovatyvumą. Naudojant teorines žinias priartėjama prie praktinių rezultatų, atrandamos aiškios sąsajos tarp jau turimų ir naujai įgytų žinių.

  Abipusė nauda

  Po vizito Berlyne, KTU Mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija kartu su SHMMF, MIDF ir SAF deda visas pastangas, kad nuo 2016 m. rudens semestro KTU „EDU_Lab“ galėtų pakviesti visus dėstytojus susipažinti su „Design Thinking“ metodologija ir realiomis jos pritaikymo galimybėmis kiekvieno akademiko veikloje.

  „Pasitelkėme „Design thinking“ metodologiją studijų programų konstravimo procesui. Studijų programų vadovai bandė savo programas patobulinti naudojant neįprastas, dar netaikytas metodikas, tokias kaip koliažo lipdymas, „Lego“ žaidimai ir panašiai.  Rezultatai pranoko mūsų visų lūkesčius – atradome neįtikėtinus elementų derinius, kurie įtakojo inovatyvių sprendimų pritaikymą įvairiose studijų programose“, – apie pirmuosius metodo bandymus Universitete pasakojo J. Barynienė.

  Anot jos, pasitelkiant kūrybinį mąstymą galima išryškinti studijų aktualumą – problemos sprendžiamos ne teoriniame, o realiame kontekste, o tai dar labiau sužadina studentų smalsumą ir didina jų motyvaciją. Šio proceso metu laimėtojais tampa abi pusės: studentai nagrinėja aktualias problemas, taip įgydami daugiau praktikos, o dėstytojai ir Universitetas gauna šiuolaikiškas, inovatyvias idėjas bei pasiūlymus su efektyviais problemų sprendimų būdais.

   „Design thinking“ metodas itin akcentuoja tarpdisciplininių komandų naudą. Tam, kad šis metodas būtų sėkmingai įdiegtas universitete, taip pat susivienijo skirtingų specialistų komanda. Numatoma, kad Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas taps „Design thinking“ metodo centru. Šiame fakultete ketinama įkurti erdvės, kurios skatina kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir bendro rezultato siekimą. Metodo principus dėstytojams perteiks taip pat tarpdisciplininė komanda sudaryta iš KTU „EDU_Lab“, SHMMF, MIDF ir SAF atstovų.  • Daugybė šeimų humanitariniu koridoriumi paliko Alepą

  EPA nuotrauka

  Daugybė šeimų paliko apgultas rytines Alepo zonas per humanitarinį koridorių, praneša Sirijos valstybinė žiniasklaida. Civilių pilni autobusai buvo nuvežti į laikinąsias pastoges.

  Kai kurie sukilėliai pasidavė valstybinėms pajėgoms.

  Rusija, Sirijos vyriausybės sąjungininkė, ketvirtadienį pranešė, kad Alepe civiliams ir sukilėliams bus atidaryti keturi išėjimo koridoriai. Šį gestą atsargiai pasveikino Jungtinės Tautos, JAV ir kai kurios pagalbos agentūros.

  JAV nuomone, tai gali būti bandymas priversti civilius gyventojus išvykti ir taip lengviau apsupti mieste likusias sukilėlių grupes.

  Pagal BBC • Šeštadienį Gailestingumo šventovėje popiežius aukojo Mišias kunigams ir vienuoliams

  EPA nuotrauka

  Šeštadienį priešpiet popiežius Pranciškus aplankė Krokuvos pietinėje dalyje esančią Dievo Gailestingumo šventovę, įžengė į ją pro Šventąsias duris; išklausė kelių jaunuolių išpažinčių; netoliese neseniai baigtoje statyti šv. Jonui Pauliui II dedikuotoje bažnyčioje aukojo Mišias, kuriose dalyvavo kunigai ir seminaristai, vienuolės ir vienuoliai.

  Dabartinei Gailestingumo šventovei pradžią davęs Gailestingumo Motinos seserų vienuolynas buvo įkurtas devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Šiame vienuolyne 1938 m. savo žemiškąjį gyvenimą užbaigė sesuo Faustina Kowalska. Ši vieta po Antrojo pasaulinio karo tapo iš sesers Faustinos regėjimų Vilniuje gimusio Dievo Gailestingumo kulto pagrindiniu židiniu. Vienuolyno koplyčios kairiame altoriuje, virš šv. Faustinos relikvijų, kabo lenkų dailininko Adolfo Hylos nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, panašus į prieš karą vilniečio dalininko Eugenijaus Kazimirowskio pagal pačios sesers Faustinos nurodymus nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Po sesers Faustinos beatifikacijos 1993 m., tuometinis Krokuvos arkivyskupas kard. Franciszekas Macharskis nusprendė čia įrengti Dievo Gailestingumo šventovę. Dabartinės didžiulės šventovės statybos darbai pradėti 1997 m. Šventovę 2002 m. konsekravo popiežius Jonas Paulius II.

  EPA nuotrauka

  Popiežius Pranciškus, šeštadienio rytą atvykęs į Dievo Gailestingumo šventovę, pirmiausia aplankė jos senąją dalį – Gailestingumo Motinos seserų vienuolyno koplyčią su šv. Faustinos relikvijomis ir Gailestingojo Jėzaus paveikslu; pasimeldė, valandėlę pabendravo su seserimis.

  Po to Šventasis Tėvas pro Gailestingumo duris įžengė į naująją šventovę ir jos viduje atsisėdęs į klausyklą išklausė penkių Pasaulio jaunimo dienų dalyvių išpažinčių.

  Už maždaug kilometro nuo Dievo Gailestingumo šventovės visai neseniai, šių metų pavasarį, buvo baigta statyti kita didelė bažnyčia dedikuota šv. Jonui Pauliui. Pieva ir parkas, skiriantis šias dvi šventoves, Pasaulio jaunimo dienų proga paverstas „Susitaikinimo erdve“. Įrengta daugiau kaip šimtas klausyklų, kuriose jaunimas gali atlikti išpažintį.

  Atvykęs į šv. Jonui Pauliui II dedikuotą šventovę, popiežius Pranciškus aukojo Mišias kunigams, seminaristams, vienuolėms ir vienuoliams.

  Homilijoje popiežius komentavo Mišių metų skaitytą Evangelijos pagal Joną pasakojimą apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymą mokiniams ir apie apaštalą Tomą, nenorintį patikėti Viešpaties prisikėlimu.

  Velykų dienos vakarą ir kitą kartą, po aštuonių dienų, prisikėlęs Jėzus pasirodė savo mokiniams. Apie vietą, apie namus, kuriuose vyksta aprašomi įvykiai, pasakyta tik tiek, kad jų durys buvo užrakintos. Jėzus įeina pro užrakintas duris. Jėzus siunčia mokinius. Nuo pat pradžių Jėzus nori, kad Bažnyčia išeitų iš savęs, kad eitų į pasaulį. Pasak popiežius, neįmanoma nepastebėti kontrasto – išsigandę mokiniai užsidaro duris, bet Jėzus nori, kad jie nebijotų, kad atidarytų duris ir eitų į pasaulį.

  Kunigams ir būsimiems kunigams, vienuolėms ir vienuoliams popiežius Pranciškus priminė garsųjį šv. Jono Pauliaus II raginimą: „Atidarykite duris!“. O vis dėlto, kunigai ir Dievui pašvęstieji dažnai mėgsta būti truputį užsidarę savyje, savo artimiausioje aplinkoje, vieni iš baimės, kiti dėl patogumo. Tačiau Jėzaus žodžiai nepalieka jokių abejonių – turime išeiti iš savęs. Jis mus siunčia į kelionę be atgalinio bilieto.

  Jėzaus artimiausių draugų, kuriais būti ir mes esame pašaukti, gyvenimas turi būti tarnavimas, konkretus meilės liudijimas, - sakė popiežius. Jame neturi būti uždarų vietų, tik mums vieniems priklausančios privačios nuosavybės, mūsų patogumo. Kas pasirinko Kristaus sekimą, tas nesirenka kur eis ir ką darys, bet eina ten, kur yra siunčiamas. Jis vengia tokių situacijų, kuriose jaustųsi patenkintas savimi, būtų dėmesio centre; jis nestato savęs ant pjedestalo, nesivaiko patogumų, kurie susilpnintų evangelizavimą, negaišina laiko planuodamas saugią ateitį ir siekdamas gero atlygimo, nesileidžia uždaromas tarp ankštų egoizmo sienų, be vilties ir be džiaugsmo. Jis džiaugiasi Viešpačiu. Nesitenkina vidutiniškumu, bet dega troškimu liudyti ir pasiekti kitus. Jis nebijo rizikos, nesitenkina vien išbandytais keliais, bet eina pirmyn, klausydamas Šventosios Dvasios balso.

  Kunigams, seminaristams ir pašvęstiesiems sakytoje homilijoje popiežius sutelkė dėmesį taip pat į šios dienos Evangelijoje paminėtą mokinį Tomą. Mes esame panašūs į šį  abejojantį,  norintį suprasti, užsispyrusį mokinį. Jis, net ir pats to nesuvokdamas, mums padovanojo nepaprastai brangią dovaną. Jis mums priartina šlovingąsias Jėzus žaizdas. Mums, mokiniams, – sakė popiežius, – labai svarbu, kad mūsų žmogystė liestųsi prie Viešpaties kūno, tai yra, kad su pasitikėjimu ir visiškai nuoširdžiai glaustumės prie jo tokie, kokie esame. Jėzus trokšta, kad būtume jam visiškai pasiaukoję, kad gyventume jo mums suteikiamu atleidimu ir kad juo dalintumės su broliais.

  Galiausiai popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į paskutines Mišių pradžioje skaitytos Evangelijos eilutes: „Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje“. Knyga – tai Evangelija, skelbianti Dievo gailestingumo žinią. Joje jau viskas yra pasakyta, nieko kito nereikia pridurti. Mes ją turime nuolatos skaityti ir turime savo gyvenimu, darydami gailestingumo darbus, užrašyti jos pabaigoje paliktus tuščius lapus. Paklauskime savęs: rašome ar paliekame baltus tuos lapus? Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda aukotis mums patikėtiems žmonėms, rūpintis vieni kitais kaip tikrieji broliai ir seserys mūsų šventosios Motinos Bažnyčios bendrystėje.

  Po Mišių, sugrįžęs į Krokuvos arkivyskupo namus, popiežius Pranciškus pietavo su 12 jaunuolių iš visų žemynų. Po to laukia paskutiniai ir svarbiausi Jaunimo dienų renginiai – maldos vigilija šeštadienio vakarą ir PJD uždarymo Mišios sekmadienio rytą. • 15 gudrybių, kurios padės sulieknėti ir išsaugoti figūrą

  Gražios figūros nebūna be pastangų, todėl jei kovojate su papildomais kilogramais, turite nusiteikti, kad tai reikalauja ne trumpalaikio, o ilgalaikio darbo ir pastangų. Lieknėjimo procesas apima visą kompleksą skirtingų priemonių, be kurių neįmanoma išsiversti.

  Tačiau taip pat egzistuoja ir mažos gudrybės, kurios padės šį procesą paversti paprastesniu ir palengvins kai kurias „kančias“. Štai 15 gudrybių svoriui reguliuoti.

  maistas

  1. Renkitės laisvesniais drabužiais, ypač eidami miegoti. Esmė ta, kad aptempti drabužiai spaudžia kūną ir sutrikdo normalią kraujotaką – dėl to sulėtėja poodinio riebalų sluoksnio medžiagų apykaita.

  2. Praėjus 30 minučių po paskutinio pavalgymo atlikite 10 minučių mankštą – taip paaktyvinsite medžiagų apykaitos procesus.

  3. Vieną kartą per savaitę naudinga pasidaryti iškrovos dieną. Geriausia, kad tai būtų jūsų poilsio diena ir nepatirtumėte papildomos įtampos. Tą dieną neužsiimkite aktyvia sportine veikla, gerkite daug vandens ir žaliosios arbatos.

  4. Vienas efektyviausių būdų sugrįžti į normalią medžiagų apykaitą – valgymas pagal režimą. Svarbu valgyti tiksliai pagal valandas (ir – neužkandžiauti, kada nereikia). Taip organizmas pamažu pripras prie režimo ir po kurio laiko alkį pradėsite jausti tik atėjus tam tikrai valandai.

  5. Daugelis žino, kad siekiant sulieknėti reikia valgyti daug vaisių ir daržovių. Bet kad tai iš tiesų padėtų, juos reikia valgyti šviežius, nes bet kokiu būdu apdorotuose vaisiuose ir daržovėse gerokai sumažėja aktyviųjų dalelių, padedančių deginti riebalus.

  6. Kiekvieną kartą, kai pajusite stiprų norą kažko suvalgyti, tačiau laikas tam dar nebus atėjęs, pabandykite išgerti puodelį kambario temperatūros vandens. Galbūt jūs tiesiog jaučiate troškulį, o ne alkį.

  7. Su celiulitu kovokite jam tik atsiradus, vos tik tai pastebėsite, jei norite išvengti rimtų problemų ateityje. Efektyviausia celiulito profilaktika – masažas specialiais mediniais roleliais.

  8. Kartą per savaitę pasidarykite vonią su verdančiame vandenyje nugesinta soda. Pamažu didinkite sodos kiekį. Tai padeda kovoti su padidėjusiu riebalų sluoksniu, reguliuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą.

  9. Kartais problemų dėl sulėtėjusios medžiagų apykaitos atsiranda sutrikus endokrininės sistemos darbui. Atkurti hormonų pusiausvyrą gali padėti specialių, jodo turinčių preparatų vartojimas (tik pasitarus su gydytoju).

  10. Kaip papildoma kovos su paviršiniu riebalų sluoksniu priemonė gali būti naudojama įvyniojimo metodika. Galite ją naudoti kad ir kasdien, jei tai jums nesukelia šalutinių sutrikimų.

  11. Įrodyta, kad žmonės, kurie ilgiau miega, turi mažiau problemų dėl per didelio svorio arba jiems sekasi geriau jį numesti. Todėl pasistenkite daugiau miegoti (nors kelis kartus per savaitę pailginkite savo miego laiką 1-2 valandomis).

  12. Papietavę (t.y. antroje dienos pusėje) stenkitės vartoti tik daug baltymų turinčių produktų, o pusryčiams būtini angliavandeniai – kad aprūpintumėte organizmą energija ir „užkurtumėte“, suaktyvintumėte medžiagų apykaitą.

  13. Mandarinai padeda geriau mesti svorį, nes jie paspartina skysčių išsiskyrimą – kartu su jais – ir kenksmingų ar nereikalingų medžiagų.

  14. Nesižavėkite monodietomis ir venkite pernelyg ilgų tarpų tarp valgymų. Net jeigu ir visai nenorite valgyti, suvalgykite po 1 obuolį kas 3-4 valandas. Priešingu atveju medžiagų apykaita sulėtės.

  15. Valgykite agurkus neribotais kiekiais – jie turi labai nedaug kalorijų (viso labo apie 250 kcal viename kilograme). Nors agurkai ir atrodo vandeninga daržovė, tačiau juose gausu ląstelienos, jie gerina virškinimą ir turi medžiagų, padedančių valyti organizmą nuo toksinų.

  Lieknėkite su malonumu!

  Pagal užsienio spaudą parengė JLK • Turkija toliau suima žurnalistus ir pažėrė kaltinimų JAV

  EPA nuotrauka

  Turkijos valdžią palaikančiai žiniasklaidai bei šalies lyderiams kaltinant Jungtines Valstijas prisidėjus prie perversmo ar jį rėmus, šalyje toliau uždaromos valdžią kritikuojančios žiniasklaidos priemonės, suimami žurnalistai.

  Kai kurie iš penktadienį atvesdintų į Stambulo teismą – tikros Turkijos žurnalistikos legendos. Turkijoje šią savaitę uždaryti 16 televizijos kanalų, 23 radijo stotys, 45 laikraščiai ir 15 žurnalų, 3 naujienų tarnybos – iš viso 130 žiniasklaidos priemonių, o iš viso Turkijos vidaus reikalų ministerija skelbia dėl sąsajų su perversmininkais jau suėmusi daugiau nei 18 000 žmonių. Dar daugiau nei 49 000 buvo atimti pasai, siekiant tokiu būdu neleisti išvykti iš šalies.

  „Amnesty international“ skelbia, jog suimti perversmininkai Turkijos kalėjimuose mušami ir kankinami, o prezidentas prisidėjus prie perversmo ar jį rėmus kaltina ir Jungtines Valstijas.

  „Užuot demokratijos vardu padėkoję šiai valstybei, kad padėjo atremti perversmą, jūs stojate į vieną gretą su perversmo organizatoriais. Be to, perversmo organizatorius yra jūsų šalyje. Niekada neįtikinsite mano žmonių kitaip. Mano šalis labai gerai žino, kas už viso to stovi. Turkija į šiuos žaidimus nesileis“, – rėžė Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. • Prancūzijoje musulmonai pagerbė nužudyto kunigo atminimą
  Prancūzijoje nužudytas kunigas Jacques Hamel

  Dešimtys musulmonų bendruomenės lyderių bei islamo dvasininkų Normandijoje penktadienį susirinko pagerbti islamistų šią savaitę Prancūzijoje nužudyto katalikų kunigo. Pamaldos už 86-erių Normandijos miestelio kunigą aukotos ir kai kuriose Prancūzijos mečetėse.

  Prieš penktadienines pamaldas, svarbiausias savaitėje musulmonams, į tikinčiuosius Sent Etieno diu Ruvrė mečetėje kreipėsi du katalikų kunigai. Būtent kunigas, nužudytasis tėvas Jacques Hamelis rūpinosi, kad musulmonai mažame miestelyje turėtų maldos namus. Jų imamas, priešingai nei reikalauja Naujasis Testamentas, nesiūlo atleisti žudikams.

  „Jūs nesupratote, kas yra civilizacija, nes jai nepriklausote. Jūs nesupratote, kas yra žmonija, nes jai nepriklausote. Jūs suklydote ir mes jums neatleisime. Kaip jums atėjo į galvą, kad galite neapkęsti tų, kurie mums padėjo, kad galėtume šiame mieste melstis Alachui. Kaip galėjote taip pagalvoti, ponas žudike?“, – klausė Uaselio komunos imamas Abdelatifas Hmito.

  Abu devyniolikmečiai kunigo žudikai anksčiau buvo bandę patekti į Siriją prisijungti prie „Islamo valstybės“. Prancūzijos opozicijos respublikonai bei pagal apklausas kitų metų prezidento rinkimuose pirmaujantis jų lyderis Nicola Sarkozy siūlo kriminalizuoti veiklą, skatinančią musulmonų radikalizavimą ir steigti sulaikymo centrus įtariamiems teroristams.

  Karolis Kaupinis, LRT TV naujienų tarnyba • Pasaulio jaunimo dienų akimirkos

  Krokuvoje vyksta Pasaulio jaunimo dienos. Penktadienį prasidėjo pagrindinis programos tridienis, kai piligrimai su popiežiumi Pranciškumi meldžiasi kryžiaus kelią, šeštadienį vakare renkasi į vigiliją, o sekmadienį kartu švenčia Eucharistiją. Pagrindiniai renginiai vyks „Gailestingumo lauke“.

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka
  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka
  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka
  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka
  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka
  Krokuvos vyskupijos naujienų tarnybos nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotraukaDedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.