2015m. spalio 9d. (penktadienį) šaukiamas neeilinis visuotinis Prokurorų profesinės sąjungos susirinkimas

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
 • Kodėl sugrįžta ikonos?

  eed3c8cde5f9185e6295d2b0643be764364e4bea

  Spalio 12 d. (pirmadienį) 17.30 val. Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje dokumentinio filmo „Sugrįžimas“ premjera ir pristatymas.
  Dalyvaus režisierė Dalia Kancliarytė, operatorius Mindaugas Čičiūnas, kompozitorius Sigitas Stalmokas.

  Ikona – pamokslas, išsakytas spalvomis ir dažais“,– naująjame režisierės ir scenaristės Dalios Kanclerytės filme „Sugrįžimas“ sako ikonų tapytojas palangiškis Marius Viluckas. 
Mums daugelį metų atrodė, kad ikonos – rusų cerkvės atributas.

  Tačiau Lietuvoje atgaivinantis ikonų tapybos tradicijas brolis pranciškonas Karlas Bertagninis, Italijoje turėjęs puikias sąlygas ir galimybes studijuoti ikonų kūrimo istoriją ir tradicijas, teigė, kad Rafaelis, Džotas, Mikelandželas yra „kalti“, kad dėl jų talentų jėgos prabilti apie Kūrėjo atvaizdą, ikonos buvo tiesiog „išstumtos“ iš katalikų bažnyčių. Mat viso pasaulio menininkai talentingai ar amatininkiškai ėmė mėgdžioti didžiuosius meistrus. Ir ikonų tapyba buvo užmiršta.

  
O dabar Lietuvoje Karlas Bertagninis jau turi 20 mokinių – ikonų tapytojų. Paties Karlo ir jo mokinių tapytoms ikonoms šiandien meldžiamasi Klaipėdos Kristaus Karaliaus, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčiose, Kryžių Kalno, Paštuvos vienuolynuose ir kitose Lietuvos šventovėse.  Tačiau filmo kūrėjus patraukė visai ne ikonų tapybos istorijos aspektas, o jų tapytojų santykis su Kūrėju. Esu girdėjusi vienos freskų tapytojos išpažintį, kaip ji vidumi švarinosi prieš akistatą, kai buvo pakviesta tapyti šventųjų: „Mečiau gerti ir rūkyti prieš stodama ant pastolių“,– sakė ji. Na, o ką jaučia ikonų kūrėjai, koks jų santykis su Dievu, kurio atvaizdą kuria – filmo pagrindinė gija.

  O kaip tos ikonos, jau sukurtos švarių sielų žmonių,  veikia joms besimeldžiančius,– kita filmo potemė.

  „Manau, mums pavyko atverti ikonas kuriančių ir joms besimeldžiančių žmonių vidinius išgyvenimus“,– sakė D. Kanclerytė.

  Kodėl ikonos sugrįžta į tikinčiųjų katalikų gyvenimus? Šiandieninius menininkus vis plačiau užvaldo tikrų šaltinių paieška, kadaise galioję šventųjų tapymo kanonai. „Ikonų jokiu būdu negali tapyti netikintis, nors ir labai talentingas žmogus. Nes pas jį neužklys tikrasis Dievo paveikslas. Nors iš tiesų niekas ir negali patvirtinti, koks jo atvaizdas būtų“,– teigė filmo kūrėja.   
Tarp ikonų tapytojų ant medžio „įsiterpusi“ vienuolė santykį su Visagaliu filme turbūt įvardino tiksliausiai: „Ikona – labai materialus susitikimas su Dievu ir tiesiog langas į dangų“.

  
Filmą „Sugrįžimas“ jo kūrėjai pristatys Ievos Simonaitytės bibliotekoje spalio 12 d. 17.30 val.
    • Vatikano deklaracija: „Dialogas su islamu būtinas kaip niekada anksčiau“

  cab1686c2140255529f23b20433c0d58b6d7283d

  Svarbi Vatikano tarpreliginio dialogo tarybos deklaracija primena krikščionims būtinybę saugotis mąstysenos, vedančios į tikrą islamofobiją.

  „Pastarojo meto įvykiai daugelį verčia klausti: ar vis dar įmanomas dialogas su musulmonais? Atsakymas: taip, labiau nei kada nors anksčiau“ – kardinolo Jeano-Louiso Taurano pareiškimas – aiškus ir vienareikšmiškas. Pateikiantis gairių, kaip būtų galima, netgi būtina, tęsti dialogą su vyrais ir moterimis, išpažįstančiais islamą. Prieš keletą mėnesių pasirodęs Popiežišiškosios tarpreliginio dialogo tarybos parengtas ir prancūzų kardinolo pasirašytas dokumentas yra drąsus ir būtinas žingsnis, nes paaiškina, „kad didžioji dauguma pačių musulmonų nesitapatina su barbariškais veiksmais“.

  Santūriu ir aiškiu stiliumi surašyta deklaracija patikslina terminus, susijusius su klausimu, kuriam kyla grėsmė virsti neišsprendžiamu susidūrimu. Debatų centre – pati religijos samprata, „žodis, kuris dažnai siejamas su žodžiu „smurtas“, kai tuo tarpu tikintieji turi įrodyti, jog religijų pašaukimas yra nešti taiką, o ne smurtą“.

  Dėl pastarojo meto įvykių patys musulmonai pateko į centrą debatų, kuriems būdingas „bendruomeninio ir religinio diskurso radikalizavimas, su iš to kylančia didėjančios neapykantos, smurto, terorizmo rizika“. Šitai neišvengiamai veda, – pripažįsta kardinolas, – „augančio ir banalaus musulmonų bei jų religijos stigmatizavimo link“.

  Tad koks turėtų būti mūsų atsakas – ne vien krikščionių, bet ir kiekvieno geros valios vyro bei moters, realiai susirūpinusio ne vien savo bendruomenės ar grupės, bet visos žmonijos gerove? Būtent brolystė ir dialogas, teigia dokumentas. „Tikintieji, – teigiama tekste, – sudaro nepamainomą taikos potencialą, jei tikime, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir kad žmonija yra viena šeima, ir dar labiau, jei tikime, kaip tai darome mes, krikščionys, kad Dievas yra Meilė. Nenutrauktas dialogas, nepaisant persekiojimų patirties, gali tapti vilties ženklu.“

  Tad kalbama apie aiškų kvietimą krikščionių bendruomenei bendrai nuoširdžiai įsipareigoti puoselėti dialogo galimybę. Būtina ypač būti atsargiems ir neprimesti kitiems savo asmens bei istorijos sampratos, bet „pasiūlyti pagarbų požiūrį į skirtumus, minties ir tikėjimo laisvę, žmogaus orumo gynimą ir meilę tiesai“.

  Dokumentas nubrėžia kontūrus, užtikrinančius aiškią kryptį tvaraus dialogo link, kuris vestų tikros brolystės linkme. Tauranas įvardija tris pagrindines sritis, kurios yra ypač svarbios siekiant sukurti abipusio supratimo ir pagarbos kontekstą: gyvenimas šeimoje, religijos ir istorijos mokymas, pamokslų turinys atitinkamose kulto vietose.

  Kalbama apie sritis, kur išties gali būti kuriama taikos civilizacija, galinti neutralizuoti visame pasaulyje stiprėjančią įtampos ir neapykantos spiralę. Būtent šeimos židinio aplinkoje yra formuojamos pirmosios idėjos apie „kitą“, apie „kitokį“, lygiai taip pat kaip ir mokyklos suoluose galima lengvai manipuliuoti jaunų žmonių protais, pasiūlant jiems praeities istorikų tendencingus aiškinimus. Galiausiai – svarbus yra ir kulto vietų vaidmuo, kur, deja, labai dažnai kitų religija nebūna pristatoma nei adekvačiai, nei teigiamai. Kita vertus, būtina suvokti, ir to vis dar pakankamai nedarome, kad religija labai dažnai manipuliuojama dėl motyvų, kurie su ja neturi nieko bendro.

  Paprastas ir aiškus dokumentas yra svarbi sielovados gairė, verta didžiulio tiek žiniasklaidos, tiek sielovados darbuotojų dėmesio, pradedant, kaip siūlo kardinolas, nuo kunigų ir vienuolių, kurie globoja įvairias bendruomenes savo teritorijose.

  Pagal „Citta nuova.it“ • Atsinaujinančios energetikos elektrinių įrengimas pigs

  9f6d69e984d523237b210f7aecacc53742186626

  Per artimiausius penkerius metus atsinaujinančios energetikos jėgainės sudarys didžiausią dalį tarp visų naujai įrengiamų elektros energijos generavimo šaltinių, prognozuoja Tarptautinė energetikos agentūra (International Energy Agency, IEA). IEA duomenimis, pasaulyje 2015-2020 m. naujai įrengtų atsinaujinančios energetikos elektrinių bendra galia sieks 700 GW.

  Be to, nors naujų jėgainių bus įrengta daug, investicijos į atsinaujinančią energetiką per artimiausius penkerius metus sumažės apie 15 proc. ir 2020 m. sieks maždaug 230 mlrd. dolerių, prognozuoja IEA. Agentūros teigimu, mažiau investicijų reikės dėl stabiliai krentančios saulės ir vėjo jėgainių įrengimo kainos. Apie du trečdalius investicijų sumos, prognozuojama, bus skirta naujoms vėjo ir saulės jėgainėms.

  Apie trečdalį naujai įrengtos elektros energijos generavimo galios sudarys sausumos vėjo jėgainių gaminama energija, panašiai tiek, tikimasi, bus įrengta ir saulės elektrinių. Maždaug penktadalis naujai įrengtos elektros energijos generavimo galios teks hidroelektrinėms.

  Prognozuojama, kad 2020 m. kiek daugiau negu ketvirtadalis (26 proc.) pasaulyje suvartojamos atsinaujinančios elektros energijos bus pagaminta vėjo jėgainėse. Agentūra numato, kad švarios elektros energijos iš viso bus generuojama tiek, kad patenkintų bendrą Kinijos, Indijos ir Brazilijos elektros poreikį.

  IEA tikisi, kad šios ataskaitos apie atsinaujinančios energetikos ateitį išvados, Stambule pristatytos IEA šalių narių energetikos ministrams, paskatins politikos formuotojus kurti stabilesnius mechanizmus atsinaujinančios energetikos paramai.

  Tai, kad vis mažiau kainuoja įrengti naujas atsinaujinančios energetikos elektrinės, tiesiogiai susiję su augančiais masiniais užsakymais atskirų elektrinių dalių produkcijai gaminti ir mažėjančia šių dalių kaina. IEA duomenimis, vėjo jėgainių turbinų gamybos kaštai 2010-2015 m. sumažėjo trečdaliu, o per artimiausius penkerius metus sumažės dar 10 proc. Saulės elektrinių įrengimo kaštai per tą patį laikotarpį sumažėjo 60 proc., o per artimiausius penkerius metus sumažės dar 25 proc.

  IEA teigimu, krentančios iškastinio kuro kainos neturėtų reikšmingai paveikti atsinaujinančios energetikos augimo. Agentūros teigimu, tokie atsinaujinančios energetikos plėtrą skatinantys veiksniai kaip kova su aplinkos tarša, anglies atsisakymas ir energijos šaltinių diversifikacija savo aktualumo nepraranda. • Prancūzijoje vyko liliputų mados šou

  Prancūzijos kultūros ministerijoje Paryžiuje vyko Nacionalinis liliputų mados šou. Šį renginį trečią kartą organizavo Prancūzijos asociacija „Donnons leur Une Chance“ (pranc. Suteikime jiems galimybę), kurios tikslas – skleisti visuomenėje informaciją apie šią negalią.

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

  EPA nuotrauka

    • Gamtos mįslė: kodėl gerves išskristi paskatina šalnos

  92bf2033da1e0471b40b99e6efd0376e3ca48fab

  Lietuvoje – jau spalis. Gražusis ruduo dar niekur neiškeliavo. Maža to, jis kasdien tampa vis gražesnis, jo spalvos tirštėja, ryškėja. Tam įtakos turi žemėjanti nakties temperatūra ir šalnos, kurias pranašauja sinoptikai.

  Koks ruduo be šalnos? Jų neregėjome visą rugsėjį, taigi lyg praradome tikrojo rudens jausmą. Ar prisimenate, kokios šalnos sidabravo rugsėjį? Tada jos atrodė labai paprastai ir, jei kada nors rugsėjis būtų buvęs be šalnų, būtume labai nustebę. Ar dabar tuo nesistebime? Gali būti, kad tuo nesistebime ir net to nepasigendame. Šiltųjų metų ciklas vis dar lanko mus, todėl palengva atprantame nuo pasiruošimo šalčiams. Tačiau gamtoje tokių lengvabūdiškų dalykų nebūna. Čia visi ruošiasi.

  Kėkštai darbuojasi nuo rugpjūčio vidurio: vis renka, neša, slepia giles, riešutus ir viską, ką tik gali surasti. Toks jų biologijos bruožas labai svarbus, nes paukščiai pasirūpina lesalu, be to, išplatina ąžuolus ir lazdynus. Prieš žiemą tokie rūpestingi ne tik jie – taip sėklas žievės plyšiuose slapsto bukučiai, o pelės ir pelėnai vis neša ir neša į savo urvelius sėklas, grūdus, vaisius.

  Taip sau atsargas krauna ir voverės – žinomos atsargų kaupikės. Ko gero, šį rudenį joms buvo striuka, nes trūko grybų? Ar voveraitės juos džiovina? Čia išeina panašiai kaip su tais ežių ant spyglių nešamais obuoliais ar baravykais. Iš tikrųjų voverės yra graužikės – jų racionas labai įvairus. Jame nedidelę vietą užima ir grybai, tačiau mūsų klimatas grybams džiovinti visai netinka – per daug drėgna. Atrodo, kad mūsiškės voverės to daryti nemoka. Bent aš nesu radęs padžiautų grybų, nors miškuose teko praleisti tikrai daug laiko.

  Negalime nekalbėti ir apie dar vieną rudenišką reiškinį – paukščių migraciją. Iš tikrųjų kiekvieną rudenį migracija yra vis kitokia. Štai ir šiemet dar prieš dvi savaites migracijos sraute vyravo juodosios zylės, dabar dažniausia rūšis žieduotojų tinkluose yra mėlynoji zylė. Šis faktas turėtų būti labai įdomus mokslininkams, tiriantiems paukščių populiacijų kaitą. Žinoma, ruduo dar net neįpusėjo, tad galima laukti pačių įvairiausių jų scenarijų.

  Didelę įtaką gyvūnams ir augalams daro vėstantys orai ir nakties šalnos. Į jas reaguoja paukščiai ir skuba skristi kuo greičiau. Po spalio pradžios šalnų savotiškai pasikeičia ir žvėrių pasaulis. Visi jie jau pakeitė savo kailius, pro vasarinį retą kailiuką išaugo ilgi šeriai ir plaukai, o po jais glaudžiasi povilnė. Jos labai prireiks orams atvėsus. Žinoma, kailis dar storės ir šiltės, tačiau jis bus visai kitokios spalvos – labiau derantis ne prie šių dienų gamtos, o prie vėlyvojo belapio rudens ir žiemos.

  Žvėrys dar aktyvesni. Tik spalio gale ir lapkritį jie pradės keliauti į būsimas žiemojimo vietas. Dabar tauriųjų elnių patinai skelbia paskutinius savo vestuvių akordus. Gali būti, kad šalnos jų aktyvumą dar padidins, paskui bus jau ramybės metas.

  Rudens viduryje prasideda didysis žvėrių medžioklės sezonas. Tačiau, žinoma, mūsų dėmesio laukia ir žvejai, grybautojai. Iš tikrųjų ir medžioklė, ir žūklė bei grybavimas ar uogavimas yra gamtos išteklių naudojimas. Mes šiam pragmatiškam užsiėmimui skyrėme ir skirsime dėmesio, tačiau mums daug svarbiau pati gamta ir ją pažįstantys, mylintys ir saugantys žmonės.

  Jau kelintą dieną iš visos Lietuvos sulaukiame pranešimų apie dangumi plaukiančius gervių trikampius. Žmonės klausia, ar jos tikrai atsisveikina. Taip, tikrai gervės išskrenda. Jų graudoki balsai iš padangių dažnai priverčia pakelti galvas ir akimis ilgai ieškoti, o kur tas pulkas. Kai kada gervės skrenda beveik kilometro aukštyje, jos būna pavirtusios taškeliais. Gervių išskridimas visada vaizdingas. Aukštai padangėje, vos matomos, jos skrenda taisyklingais trikampiais. Žinoma, gerves skristi paskatina šalnos, tačiau štai čia dar viena įdomi gamtos mįslė.

  Ilgai stebėjęs gerves ir jų rudeninį išskridimą, visada nesuprasdavau, kodėl jos traukiasi nuo keleto laipsnių šalnos. Juk ten, kur jos žiemos, taip pat bus žiema – Šiaurės Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijos kalnuotose vietovėse. Maža to, visi žinome, kad gervės sniego ir šalčio nebijo – kiekvieną pavasarį jos sugrįžta labai anksti, vasario gale ar kovo pirmomis dienomis. Kartais jos net trejetą savaičių braido po sniegus, po ledinį pelkių vandenį, tačiau kodėl rudenį joms baisi paprasta šalna, šarma, kuri pradingsta saulutei tekant...

  Jau darbuojasi bebrai. Šis ruduo jiems nelengvas, nes upeliai išsekę, lietūs kol kas menkai juos tepamaitino. Tokių upelių patvankos dar nėra tinkamos žiemai, tad taisyti užtvankas, šiltinti trobeles sudėtinga. Tiesa, kai kas mano, kad pagal taip, kaip ruošiasi bebrai, galima spėti būsimos žiemos charakterį. Ko gero, šis ženklas yra sugalvotas tik mūsų – žmonių, bet ne bebrų. Jie žiemai visada ruošiasi vienodai atsakingai.

  Po sausringos vasaros ir pirmosios rudens pusės lašišų migracijų keliai taip ir nepagerėjo. Šios žuvys, praeivės iš Baltijos jūros per Kuršių marias, Nemunu prieš srovę pradėjo kilti rugsėjį. Dabar jos jau turi būti ten, mažiausiuose Nemuno baseino intakuose, kur dugnas smėlėtas ir žvyruotas, kur galima nuvalyti didesnius dugno plotus ir tokiuose lizduose išneršti ikrus. Deja, ne visas šias upeles žuvys pasieks, ypač stambiosios.

  Ne mažiau svarbi ir mūsų visų pozicija, supratimas – juk žuvims, keliaujančioms į nerštavietes, svarbu ne tik vanduo, bet ir ramybė. Dar neišgyvendinome visų brakonierių, tačiau prie to galite prisidėti ir jūs. Išvydę prie upės įtartinus asmenis, skambinkite telefonu 112 – praneškite. Žuvys, paukščiai, žvėrys – mūsų visų, tad juos saugoti turime patys. Gamta reikia ne tik džiaugtis, bet ir prisidėti prie jos gerovės.

  Audronė Šopagaitė, Selemonas Paltanavičius, LRT RADIJO laida „Gamta – visų namai“, LRT.lt • Paminklą J. Basanavičiui Vilniaus valdžia „nustūmė“ prie Filharmonijos

  ff7f720a158b09384d07dd3e9805e3a93ba95b4c

  Nacionalinis muziejus nebekovos, kad paminklas Jonui Basanavičiui atsirastų K. Sirvydo skvere, o ne prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos, kaip siūlo Vilniaus savivaldybė, portalui LRT.lt teigia muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. „Lietuvos nacionalinė filharmonija – ne ta vieta, kur reikia statyti paminklą. [...] Savivaldybė turi savo motyvų. Sveiku protu to suprasti neįmanoma“, – dėl savivaldybės užsispyrimo apgailestauja B. Kulnytė.

  Antradienį Vilniaus mero patarėja architektūrai Dalia Bardauskienė informavo, jog skulptūra J. Basanavičiui turėtų iškilti prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos Vilniuje.

  Anot jos, galutinai apsispręsti bendrai dirbusiems savivaldybės ir Kultūros ministerijos ekspertams padėjo Vilniaus savivaldybės tinklalapyje vykdytos visuomenės apklausos rezultatai.

  „Didesnė dalis žmonių, 56 procentai, palaikė Filharmoniją. Kadangi buvo pavedimas Kultūros ministerijai ir mums, darome rytoj [trečiadienį – LRT.lt] bendrą posėdį, pasirašome ir apsisprendžiame, kad yra Filharmonija ir taškas“,  – antradienį BNS sakė D. Bardauskienė.

  Kitai svarstomai vietai – K. Sirvydo skverui – D. Bardauskienės teigimu, priešinosi didesnė dalis diskutavusių ekspertų, taip pat Kultūros paveldo departamento atstovai. Jie įžvelgė kliūčių, nes ši teritorija esą įeina į buvusio Vilniaus žydų geto teritoriją ir, kad būtų galima statyti paminklą, tektų peržiūrėti kai kuriuos teisės aktus. Ji nurodė, kad iš 14 pasisakiusiųjų ekspertų „šeši rėmė K. Sirvydo skverą“.

  Nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė teigia, jog internetinis balsavimas viską pasako apie šio paminklo statybas.

  „Mes visą laiką sekėme ir, kadangi įtarėme tokius dalykus, vis atsispausdindavome duomenis. Nedidele persvara pirmavo K. Sirvydo skveras. Žinote, kai žmogus neturi ką pasakyti ir aiškina, kad ten yra žydų kvartalas... Yra labai konkretus žmonių, specialistų pasakymas, kad yra tik ten vieta, o jei yra iš kitos pusės interesas...“, – komentavo direktorė.

  Portalui LRT.lt perklausus, koks interesas gali būti statyti paminklą prie Filharmonijos, o ne K. Sirvydo skvere, B. Kulnytė kalbėjo: „K. Sirvydo skvere turi būti užstatymas pastatais. Jei paveldo specialistai aiškina, kad ten yra senamiestis ir negalima tame skvere statyti, nesuprantu, kaip galima tuomet statyti namus? Jei neranda J. Basanavičiaus skulptūrai vietos, nebėra apie ką kalbėti. Istorijos instituto istorikai ir vadovas taip pat pasisakė už K. Sirvydo skverą. Jei specialistų nebereikia, tegyvuoja sugedę balsavimai internetu.“

  Nacionalinio muziejaus direktorė teigė negalinti atsakyti, kaip pasibaigs diskusijos dėl vietos paminklui: „Aš nežinau, muziejus pasitraukia, nes akivaizdu, kad tai – ne ta vieta, kur reikia statyti. Ten yra nugriauto namo vieta, ten yra XVI a. pastatai po grindiniu. Ten visiškai nėra erdvės tokiai skulptūrai ir tai tikrai bus netikęs projektas, ir muziejus tame niekaip nedalyvaus.“

  Paminklo J. Basanavičiui pastatymas numatytas vyriausybės patvirtintoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje.

  Valstybės atkūrimo 100 metų bus minimas 2018 metais, tačiau vicemeras vylėsi, kad paminklą pavyks pastatyti anksčiau.

  Vytenis Radžiūnas, LRT.lt
 • Atsistatydina „Vilniaus šilumos tinklų“ valdyba

  f1c7cfe011a7535532bfe6418b194ab98cd925d0

  Atsistatydina tris mėnesius dirbusi nauja Vilniaus savivaldybės valdomos įmonės „Vilniaus šilumos tinklai“ valdyba, išskyrus jos pirmininką – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Arvydą Darulį.

  Trys nepriklausomi valdybos nariai ir bendrovės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters atsistatydinimo prašymus pateikė antradienį. Ketvirtoji narė tai padarė dar rugsėjį.

  Pasak G. Kaminskaitės-Salters, nesutampa valdybos ir savivaldybės požiūriai dėl įmonės valdymo.

  Sostinės vicemeras Valdas Benkunskas neigia, kad atsistatydinantys nepriklausomi valdybos nariai nesutarė su jos pirmininku bei kitais savivaldybės atstovais.

  Pasak vicemero, nepriklausomi valdybos nariai turi kitus darbus ir ne visada pavyksta susirinkti į posėdžius. „Vilniaus šilumos tinklai“ ruošiasi iš Prancūzijos koncerno  valdomos „Vilniaus energijos“ perimti sostinės šilumos ūkį, kurio 15 metų nuomos sutartis baigiasi 2017 metų vasarį.
Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.