Profesinių sąjungų susitikimas su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku

20161209susitikimassungsk

Gruodžio 9 d. Prokurorų profesinės sąjungos bei profesinės sąjungos "Prokuratūros bendruomenė" pirmininkai bei tarybų nariai buvo susitikę su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku.
Prokuratūros atstovai išsakė savo nuomonę apie reikalingus esminius pokyčius sistemoje bei tobulintinas sritis. Siekiamybė turi būti lygiuotis į Vakarų šalių teisinės sistemos modelius, stengiantis atsikratyti postsovietinės sandaros bei mąstymo. Pirmiausia, matomas reikalingumas lygiuotis į teismų sistemą bei kurti prokuratūros savivaldą, kas užtikrintų prokurorų autonomiškumą ir savarankiškumą. Savivaldą galėtų sudaryti 50 proc. prokuratūros ir 50 proc. visuomenės atstovų. Tai įgyvendinus prokuratūra taptų atviresnė visuomenei. Tobulintina generalinio prokuroro skyrimo, karjeros ir atrankų tvarka, komunikacijos viduje ir išorėje stiprinimas, socialinių garantijų tobulinimas ir kt.
Esminiai siekiai turėtų būti įgyvendinami vadovaujantis Venecijos komisijos pateiktomis išvadomis bei rekomendacijomis.
Vytautas Bakas sutiko su išsakytomis mintimis bei pasiūlymais, taip pat pabrėždamas prokuratūros savivaldos reikalingumą bei specialiojo (ypatingojo) prokuroro pareigybės įsteigimą.
Artimiausiuose darbų planuose numatė atlikti parlamentinį savivaldos kūrimo tyrimą bei pasiūlė prokuratūros atstovams parengti Koncepciją išsakytų siekių įgyvendinimui.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.