Informacija dėl atsistatydinimo

articlesProkurorų Profesinės Sąjungos (toliau tekste – PPS) Taryba informuoja, kad susiklosčius aplinkybėms dėl generalinio prokuroro skyrimo galimų interpretacijų ir manipuliacijų PPS vardu, siekiant išvengti konfrontacijos prokurorų bendruomenės tarpe ir netrikdyti PPS veiklos 2015-06-08 d. Stasys Kasiulis atsistatydino iš PPS Pirmininko pareigų.


Visuotinį PPS narių susirinkimą, kuriame bus renkamas profesinės PPS Pirmininkas ir svarstomi kiti aktualūs klausimai, planuojama sušaukti 2015 m. rugsėjo-spalio mėnesiais. Apie susirinkimo darbotvarkę ir datą informuosime papildomai.

Vadovaujantis PPS Įstatų 9.8. punktu PPS Pirmininko pareigas laikinai eis PPS Pirmininko pavaduotojas Julius Rėksnys.

Prokurorų Profesinės Sąjungos Taryba

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.