Dėl paramos teikimo

PPS logo be fono

Nuo 2019 metų parama nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirstoma taip: 
2 proc. galima skirti visuomeninėms organizacijoms, paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus); 
- 1 procentą politinėms partijoms atskirai;
ir 1 procentą profesinėms sąjungoms.

Taigi, nuo GPM iš viso paramai galima skirti net 4 proc., iš kurių profesinei sąjungai galima skirti 1 proc. sumokėto GPM.

1 proc. paramos skyrimas  Profesinei Sąjungai neturės jokios įtakos nei Jūsų darbo užmokesčiui nei mokamiems mokesčiams. Paramą  gali skirti bet kurioje įmonėje dirbantis Lietuvos gyventojas, nepriklausomai nuo to ar yra profesinės sąjungos narys.  Apie gautą paramos dydį ir jos panaudojimą informuosime visus tarnautojus.

Paramą (1 proc.) nurodę jos kodą -  galima skirti keliais būdais:
- Elektroniniu būdu prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą FR0512 versija 04: https://deklaravimas.vmi.lt

Formos pildymui reikalinga informacija (pagal formos langelių numeraciją):
(pildyti didžiosiomis raidėmis)
1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2018)
6S – uždėkite kryželį
6A – nepildyti
7S; 7A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą politinėms partijoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje VMI svetainėje)
9S; 9A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą profesinėms sąjungoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje VMI svetainėje). Prašome pasirinkti šį variantą, jei skiriate paramą PPS.
E1 – įrašykite 1
E2 – įrašykite paramos gavėjo (PPS) įmonės kodą: (PPS kodas) 302594202 
E3 – įrašykite mokesčio dalies paskirtį – PARAMA VEIKLAI
E4 – įrašykite 1,00 (ar kitą dalį, jei skiriate kelioms organizacijoms)
E5 – turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2021 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinį laikotarpį, todėl už 2019–2022 m. laikotarpį prašymų jums teikti nereikės. 

Formos apačioje pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardę.
Daugiau informacijos apie 2 % GPM skyrimą galite rasti 
VMI svetainėje.

- Įteikiant prašymo formą tiesiogiai Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vietos skyriui;
- Nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai;
- Mokesčio laikotarpį galite nurodyti ir ilgesnį (iki penkių metų): min. 2018 m., max. iki 2022 m.

Svarbu: paramą gali teikti ir mūsų artimieji, draugai, pažįstami.